Air Cargo Belgium informeert verladers over risico’s gevaargoed

Air Cargo Belgium heeft samen met de verladersorganisatie O.T.M. en de overheid een brochure uitgebracht die verladers wijst op de mogelijke gevolgen van incorrect verstuurd gevaargoed. Denk aan ongevallen, vertragingen en meerkosten.

De Belgische luchtvrachtorganisatie Air Cargo Belgium heeft samen met O.T.M. en het Directoraat Generaal van de Luchtvaart een projectgroep opgericht om bij verladers awareness te kweken over de gevaren van niet-correct verzonden gevaargoed. Samen hebben zij een brochure uitgebracht. “De brochure biedt een overzicht van de verantwoordelijkheden en de gevolgen van niet-conform verzonden gevaargoed. Die gevolgen kunnen zowel een worstcasescenario als een meerkost of tijdverlies zijn”, zegt Han Van Steenwinkel, Junior Project Member van Air Cargo Belgium.

Ogen laten opengaan

De brochure wordt verspreid onder de verladers. “We willen hun ogen doen opengaan, want zendingen die op het eerste gezicht niet gevaarlijk zijn, kunnen toch een risico inhouden wanneer ze niet correct verzonden worden”, zegt Van Steenwinkel. Als voorbeeld haalt hij verse producten aan. “Die kunnen niet bij elke andere soort vracht. Ook ‘dry ice’ dat bij farmaproducten wordt gestoken, kan een gevaar opleveren als dat in dezelfde ruimte met dieren vervoerd wordt. Het neemt de zuurstof weg. Lithiumbatterijen van laptops zijn ook gevaarlijk. Er komt dus meer bij kijken dan men vermoedt. Daarom willen we verladers laten stilstaan bij de gevolgen. Als ze niet weten hoe ze bepaalde producten best verzenden, kunnen ze te rade gaan bij hun forwarder”, benadrukt Van Steenwinkel.

Cijfers over ongevallen met gevaargoed in de luchtvracht zijn er niet. “Er zijn wel al toestellen gecrasht of kregen brand aan boord door incorrect vervoerde gevaarlijke producten. Met deze actie willen we de kwaliteit van de gevaargoedzendingen vooruithelpen”, besluit hij.

Koen Heinen