Veel ADR-chauffeurs dreigen in 2016 zonder getuigschrift te vallen

Chauffeurs die hun ADR-getuigschrift begin 2016 moeten hernieuwen of zij die het dan willen behalen, dreigen dat niet te kunnen doen. Dat is een gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

Bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren moeten houder zijn van een getuigschrift, het zogenaamde ‘ADR-pasje’. Hiervoor zijn ze verplicht om na elke periode van vijf jaar een opleiding te volgen en een examen af te leggen.

“De organisatie van die examens ligt sinds verscheidene jaren in de handen van het ITLB. De erkenning van het ITLB loopt echter tot en met 31 december. Wat er nadien gebeurt, is nog helemaal niet duidelijk”, aldus Philippe Degraef, directeur van Febetra.

In uitvoering van de zesde staatshervorming zijn de gewesten in juli 2014 bevoegd geworden voor de bepalingen rond het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Dat voor onder meer voorwaarden voor de voertuigen, opleidingen en examens voor de chauffeurs en controles. Toen werd echter beslist dat het ITLB de examens zou blijven organiseren tot eind 2015.

Zelfs nog geen lastenboek

“Hoewel 1 januari 2016 met rasse schreden nadert, is het nog altijd koffiedik kijken welke instantie van dan af die rol op zich zal nemen”, zegt Degraef. “Daar zelfs het lastenboek met de voorwaarden waaraan kandidaat-examencentra moeten voldoen nog gepubliceerd moet worden, wordt de timing wel bijzonder krap.”

“Om te vermijden dat ADR-chauffeurs begin januari 2016 met lege handen achterblijven en hun job niet meer zouden kunnen uitoefenen, heeft Febetra de gewesten opgeroepen dringend de nodige stappen te ondernemen”, aldus Degraef. Hij schat dat een vijfde van de ADR-chauffeurs in 2016 hun getuigschrift moeten hernieuwen.

Op onze vraag of het zou kunnen dat het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor zouden kiezen om verder te werken met het ITLB en Vlaanderen niet, antwoordde Degraef dat dit inderdaad een mogelijkheid is. “Maar wij hebben natuurlijk een uitgesproken voorkeur voor het scenario waarbij de drie gewesten samen afspreken om dezelfde instelling aan te stellen voor de organisatie van de ADR-examens en voor de uitreiking van de ADR-getuigschriften”, aldus de Febetra-directeur tot slot.