Aanpassing scheepvaartregels maakt onbemand varen mogelijk

Het wettelijk kader om onbemande schepen te laten varen, komt er. De Vlaamse overheid keurde een aantal wijzigingen aan de scheepvaartregelgeving goed. Operator Blue Line Logistics verwacht de eerste onbemande schepen over twee jaar.

De huidige scheepvaartregelgeving vormt een obstakel voor onbemand varen. Om de rechtsonzekerheid weg te nemen, besliste de Vlaamse regering vrijdag op aangeven van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts, om een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving door te voeren. Eerst wordt echter nog advies ingewonnen van de SERV, de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) en de Raad van State. Er komt ook overleg met de andere gewesten.

Testvaarten

In december vorig jaar werd al een onbemand schip getest op het Albertkanaal (foto). Het gaat om een project van Seafar, een start-up die geselecteerd werd voor PortXL Antwerp. De test met het multifunctioneel vaartuig van het Havenbedrijf was de laatste fase in de ontwikkeling van de technologie om onbemande binnenvaart mogelijk te maken. In de loop van dit jaar staan de eerste testen met onbemande binnenschepen gepland.

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg lanceerde eerder al het project Smart Shipping rond slimme vaartuigen, slimme infrastructuur, slimme communicatie en slimme reglementering. Zowel op het vlak van infrastructuur als communicatie is de digitalisering en automatisering al doorgevoerd. Met de beslissing van de Vlaamse regering wordt nu ook de regelgeving aangepast.

Twee jaar

Op het vlak van de schepen is de evolutie evenmin blijven stilstaan. Binnenvaartoperator Blue Line Logistics nam vorig najaar twee nieuwe zogenaamde 'pallet shuttle barges' in de vaart. Beide schepen zijn ontworpen om in de toekomst onbemand te kunnen varen. “Wij zijn hierover in onderhandeling met zowel de Vlaamse overheid als met het Nederlandse Rijkswaterstaat. De ontwikkelingen lopen volop. De testen die tot nu toe gebeurden, waren voornamelijk gebaseerd op afstandsbediening. Met sensoren en communicatiesystemen zullen onze schepen volledig onafhankelijk onbemand kunnen varen. Er zal vanop de wal nog wel gecontroleerd en ingegrepen kunnen worden. Over twee jaar zullen de eerste autonome schepen varen”, zegt Antoon Van Coillie van Blue Line Logistics.

Meer jobs

Onbemand varen zorgt voor meer schepen en meer jobs voor laden en lossen, onderhoud, IT, controles enzovoort, beweert Van Coillie. “In het wegvervoer is er een tekort aan chauffeurs. Ik zie hierdoor veel mogelijkheden om meer jobs te creëren. Het autonoom varen zal bovendien de factor ‘human error’ beperken. Er zal efficiënter gevaren worden”, besluit hij.

Koen Heinen