50 ton in Wallonië nu ook voor ADR-voertuigen

De Waalse minister van Verkeersveiligheid heeft UPTR bevestigd dat vrachtwagencombinaties met zes assen ook in het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) aan 50 ton mogen rijden. Dat is onder meer van belang voor het vervoer van brandstoffen.

De Waalse regering besliste begin 2018 dat zesassige combinaties aan een maximaal toegelaten massa (mtm) van 50 ton mogen rijden. Zo kunnen ze ongeveer 5 ton meer goederen laden dan een conventionele 44-tonscombinatie. De maatregel is een compensatie voor de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. In Vlaanderen werkt men er nog aan (zie verder).

Er bestond nog enige twijfel of het principe van 50 ton/6 assen ook van toepassing is op ADR-voertuigen. Vooral bepalingen rond de remvertragingssystemen waren voor interpretatie vatbaar. “Zeker voor de bevoorrading van de tankstations is dat zeer belangrijk. Maar ook voor de transporten van en naar chemische bedrijven kan dat extra nuttig laadvermogen van belang zijn”, zegt Michael Reul, secretaris-generaal van transportfederatie UPTR.

Daarom heeft de brancheorganisatie de vraag voorgelegd aan het kabinet van de Waalse minister van Verkeersveiligheid, Valérie de Bue (MR). “Haar antwoord kwam er verrassend snel. Dankzij haar preciseringen is er geen juridische twijfel meer: ook ADR-voertuigen die voldoen aan alle technische vereisten, kunnen een attest 50 ton op 6 assen bekomen”, zegt Reul.

Vlaanderen nog niet

In Vlaanderen zijn de 50 ton nog niet toegelaten. TLV had er ten tijde van de bespreking van de 'flankerende’ maatregelen voor de kilometerheffing geen speerpunt van gemaakt. Maar op vraag van haar leden veranderde de vereniging vorig jaar haar geweer van schouder. Ze vraagt dat men de 50 ton zou toelaten in het Vlaamse gewest en op de volledige Brusselse Ring. “Een tonnageverhoging betekent minder vrachtwagens op de weg voor dezelfde hoeveelheid goederen, en dus een lagere CO2-uitstoot en minder verkeersdruk”, klinkt de redenering. Verschillende Vlaamse bedrijven – onder meer in de Kempen – zijn vragende partij.

“Ik kan mij best inbeelden dat de transporten in de haven van Antwerpen en van en naar de chemische industrie daar, een efficiëntieboost zouden krijgen”, zegt Michael Reul.

Ontmoeting met Lydia Peeters

Volgens hem was de vorige Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), de 50 ton eerder genegen. “Wij ontmoeten zijn opvolgster Lydia Peeters volgende week. Wij hopen alvast dat Vlaanderen het nodige studiewerk niet van nul zal beginnen. Alle analyses en berekeningen voor de belasting van bruggen en wegen zijn in Wallonië uitgevoerd. Ze zijn een solide basis om het Vlaamse rekenwerk versneld uit te voeren”, vervolgt Michael Reul.

“Wij hopen alvast dat, als ook Vlaanderen de 50 ton toelaat, de regels dezelfde zullen zijn als in Wallonië en dat men – bijvoorbeeld – niet opteert voor een tridem assenstel van 24 ton, terwijl het 25 ton in Wallonië is. Want dan zouden 50-tonners de gewestgrens niet mogen overschrijden”, zegt hij tot slot.

Philippe Van Dooren