Aantal opgelichte Belgische verladers door fake carriers stijgt weer

Malafide bedrijven die neptransporten organiseren, lichten Belgische verladers steeds meer op. Het aantal ladingdiefstallen door ‘fake carriers’ is in 2019 met 10% gestegen. Verzekeringsexpert Wim Dekeyser vraagt om waakzaam te zijn.

Uit het jaarlijkse rapport van het kantoor Dekeyser, gespecialiseerd in diefstal- en fraudeonderzoek voor de transportsector, blijkt dat de transportcriminaliteit zowel in België als de rest van Europa een aanhoudend probleem blijft. Wegens een gebrek aan statische overheidsdata maakt Wim Dekeyser bvba al twintig jaar zelf de balans op. Die cijfers weerspiegelen niet alle verliezen, maar zijn volgens het bedrijf wel “representatief genoeg om een totaalbeeld van de problematiek aan te geven”.

Fake-carrierfraude

In het rapport van 2019 toont het fenomeen fake-carrierfraude een alarmerende evolutie. In 2017 is 8% van de onderzochte ladingdiefstallen gepleegd door fake carriers. In 2018 steeg dit naar 15%, en verder naar 25% in 2019. Ook internationaal is er een opvallende stijging: van 10% in 2016 naar 17% in 2019.

Neptransporteurs, of zogenoemde 'fantoomvervoerders', hebben vorig jaar vijftien Belgische bedrijven opgelicht. In totaal hebben ze voor ongeveer 2 miljoen euro aan goederen gestolen. Daarvan is slechts 85.000 euro gerecupereerd. Ter vergelijking: in 2017 stond de teller met negen gevallen op zo’n 500.000 euro.

Die stijging is deels te verklaren door de grote omvang van twee 'scams' in Nederland en Polen. Er zijn toen zeven zendingen, en minstens dertien zendingen verduisterd. De criminaliteit komt opmerkelijk dichterbij en spreidt zich meer uit van Oost- naar West-Europa. In 2019 deden fake carriers zich vooral voor als Nederlandse bedrijven (42%).

Belgische verladers worden meestal rechtstreeks aangesproken, of worden door hun 'betrouwbare' onderaannemers met de fraudeurs in contact gebracht. Digitale vrachtbeurzen zoals Timocom (27%), Trans.eu (20%) of Teleroute/Alpega (13%) zijn nog altijd een gemakkelijk werkterrein, maar ze geraken toch meer op de achtergrond.

In oktober en op vrijdag

Algemeen blijkt dat het aantal ladingdiefstallen ten opzichte van de voorgaande jaren min of meer stabiel is gebleven. Bijna de helft van de diefstallen (47%) vindt nog steeds plaats op open en onbeveiligde parkings, waar dieven snel en gemakkelijk het zeil kunnen doorsnijden. De dieven gaan vooral op zoek naar elektronica, auto-onderdelen en – opvallend dit jaar – metalen zoals koper. In 2019 zijn ze vooral ook met afgekoppelde trailers aan de haal gegaan (18%). In 2018 bedroeg dit ‘slechts’ 8%. Gesloten bedrijfsterreinen (2%) en beveiligde parkings (2%) schrikken nog steeds voldoende af. 

De ladingdieven waren in 2019 zeer actief in oktober en sloegen het vaakst hun slag op vrijdag. Het grootste aantal voorvallen vond plaats in Henegouwen. Snelwegparkings in het zuiden van het land op de E411, E19 en E42 verklaren die hoge concentratie. De provincies Limburg en Luxemburg zijn het minst getroffen.

Transportcriminaliteit op open parkings langs de snelwegen is net zoals ‘fake carrier fraud’ nauw verweven met de georganiseerde misdaadbendes in Oost-Europa, zoals in Polen en Oekraïne.

Verenigd Koninkrijk op kop

Belgische verladers, transportbedrijven en verzekeraars kampen zowel in eigen land, als in de rest van Europa met ladingdiefstallen. Vooral buurlanden Frankrijk en Duitsland worden hard getroffen, met het Verenigd Koninkrijk op kop. Onbeveiligde (snelweg)parkings zijn ook daar het favoriet speelterrein van ladingdieven. Als er lading wordt teruggevonden, is dat voor de helft van de gevallen buiten de eigen landsgrenzen. 

Preventie

De preventie opvoeren, blijft een van de hoofdbekommernissen. Het grootste probleem van beveiligde parkings is de dure kost voor de transporteur. Momenteel zijn er 'slechts' vijf gecertificeerde parkings, of SSTPA’s’ (Safe and Secure Truck Park Area), in Europa. Ondanks het feit dat er een EU-standaard voor SSTPA bestaat, recent nog gewijzigd, zijn er verschillende privéorganisaties die elk ook nog eens hun eigen standaard hanteren, wat voor een verwarrende situatie zorgt. 

Julie Desmet