Wim Dillen: "Trumps uitzondering voor Europees staal maar tijdelijk"

Kunt u de Amerikaanse plannen voor importheffingen op staal en aluminium nog volgen? Europa krijgt plots een uitzondering. Maar waakzaamheid is geboden, meent Wim Dillen van het Havenbedrijf Antwerpen.

Nieuwe wending in de soap rond de zware importheffingen die Amerikaans president Donald Trump wil opleggen aan buitenlands staal en aluminium: producten uit de Europese Unie vallen voorlopig niet onder de voorgestelde heffingen van 25% op staal en 10% op aluminium. Wordt er in de Antwerpse haven, goed voor 43% van de Europese staalexport richting VS, opgelucht gereageerd?

Twee derde ontheven

“Dit is zoals gezegd een voorlopige ontheffing door de Trump-administratie”, meent Wim Dillen, regional development manager bij het Havenbedrijf Antwerpen. “De EU levert bepaalde soorten staal dat de VS zelf niet of onvoldoende produceert. Als je bedenkt dat naast de initieel ontheven landen Mexico en Canada, nu ook EU, Brazilië en Zuid-Korea worden ontzien, is meer dan twee derde van de totale Amerikaanse staalimport momenteel ontheven."

"Het overige deel", gaat Dillen verder, "dat de rest moet compenseren opdat het besluit enig effect zou hebben, wordt uit de markt geprijsd. Dat verklaart mijns inziens de fermere houding die China vanochtend aanneemt. Ook Japan, dat zich traditioneel als bondgenoot van de VS beschouwt, is woedend om wat het onterechte concurrentievervalsing noemt."

Niet op rozen 

Europa zit niet op rozen, meent Dillen. “Je herkent hierin de onderhandelingstechniek van Trump: onmogelijk hoog inzetten, dan afzwakken en nog achterblijven met méér dan je had voor je begon. Het gaat hier indirect immers ook om Amerikaanse goederen meer marktaandeel in Europa te geven. En vergeet niet dat hij zijn electoraat beloftes heeft gedaan over meer jobs in de staalsector en de industrie.”

Voor Antwerpen kunnen de gevolgen op de korte termijn beperkt blijven. “Voorlopig heeft de VS het Europese staal gewoon nodig. Maar als de binnenlandse productiecapaciteit wordt opgedreven, kan dat snel kantelen. In de eerste maanden van dit jaar zag je dat de export vanuit Antwerpen naar de VS nog toenam, omdat bedrijven anticipeerden op de dreigende protectionistische maatregelen van Trump. Ze willen hun producten in de VS aan de man brengen voordat de heffingen echt in voege treden.”

Michiel Leen