Voka brengt impact brexit in kaart met exporterende bedrijven

Voka West-Vlaanderen belooft alle steun om de haven van Zeebrugge en het achterliggende economische weefsel brexit-proof te maken. Binnenkort start veldwerk om de nu al merkbare impact in kaart te brengen en exporterende bedrijven voor te bereiden.

Voor Ludo Lievens, voorzitter regio Brugge van Voka West-Vlaanderen, is het brexit-proof maken van de haven van Zeebrugge de grootste uitdaging voor 2018 . “Vermits het Verenigd Koninkrijk (VK) voor Zeebrugge de belangrijkste verbinding is. Maar de brexit is nu eenmaal beslist en er is geen weg terug. Daarom zullen we ons ten volle inspannen om de haven zo goed mogelijk te ondersteunen”, zegt Ludo Lievens (links op de foto). Met ongeveer 45% van het goederenvolume, kan het belang van Britse trafieken voor de haven en haar industriële hinterland niet onderschat worden.

Devaluatie pond

Twee jaar na het Britse referendum en een jaar voor het VK zich effectief van de Europese Unie wil afscheiden, merkt Voka dat de brexit zich al laat voelen. “Door de devaluatie van het Britse pond hebben bedrijven het nu al moeilijker om hun activiteiten rendabel te houden. Daarnaast vrezen we voor bijkomende douanecontroles, importtarieven of andere kosten die te wijten zijn aan de verschillen in regelgeving. Voor veel ondernemingen uit de regio is het VK een belangrijke exportbestemming, en dat zal ook na de brexit zo blijven. Daarom moeten we goed toezien in welke mate het VK zelf aan zijn marktbehoeften zal kunnen voldoen en hoe sterk de gevolgen van de brexit de Britse koopkracht onder druk zullen zetten”, zegt Lievens. Voka West-Vlaanderen bundelt sinds 2014 de krachten met APZI, de vereniging van de privésector in Zeebrugge, in de zogenaamde Havencel West-Vlaanderen.

Impact in kaart brengen

“Door haar ligging blijft Zeebrugge sowieso de port of excellence om het VK te bedienen. De ontwikkeling van het digitaal havenplatform Rx/SeaPort zal daarbij een cruciale rol spelen”, zegt Voka regioverantwoordelijke Dieter Coussée.

De werkgeversorganisatie trekt ook het industriële hinterland in. “Voka zal een bezoek brengen aan exporterende bedrijven om de impact van de brexit in kaart te brengen. De resultaten zullen we overmaken aan alle betrokken onderhandelingspartijen. We zullen de bedrijven ook informeren over en voorbereiden op het correct exporteren naar ‘derde landen’ buiten de EU, zoals voor het VK het geval zal zijn.”

Roel Jacobus