Vlaanderen wil bestelwagens op diesel zwaarder belasten

De Vlaamse regering gaat de jaarlijkse verkeersbelasting voor bestelwagens "vergroenen". De belasting op nieuwe en tweedehandse dieselmodellen zal duurder worden. Aanmoediging zou er komen voor CNG- of benzinemodellen

De herziening werd beslist bij de begrotingsopmaak 2017 en past volgens Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein in het verlengde van de hervorming van de verkeersbelasting voor de personenwagens, die op 1 januari van dit jaar is ingegaan.

Hij benadrukt dat er voor de huidige voertuigen niets verandert. “Net zoals bij personenwagens zal de nieuwe verkeersfiscaliteit enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen (zowel van nieuwe als tweedehandsvoertuigen). Voor wie al een bestelwagen heeft, verandert er dus niks, maar voor nieuwe inschrijvingen geldt het principe dat de vervuiler betaalt,” stelt Tommelein.

“Waar mogelijk willen we CNG- of benzinemodellen aanmoedigen en de ontdieseling stimuleren. We bekijken nog voor welke modellen dat effectief kan. Bestelwagens zijn essentieel voor de uitoefening van de job van onze duizenden zelfstandigen, dus we zullen dit eerst goed bekijken binnen de regering”, klinkt het verder.

Budgetneutraal

Volgens Tommelein zijn de precieze modaliteiten van de nieuwe aanpak nog niet bepaald. “Maar het is sowieso de bedoeling dat de hervorming budgetneutraal is. Het is zeker niet de bedoeling om extra inkomsten op te halen”, zegt hij.

Het is dus nog niet geweten of er naast een verhoging van de belastingen voor de bestelwagens op diesel ook een premiestelsel wordt uitgewerkt om modellen op benzine of aardgas te stimuleren.

Bij Febiac wil men alsnog niet reageren, omdat de details nog niet gekend zijn. “Wij zullen pas een standpunt innemen wanneer we weten wat het voorstel inhoudt”, aldus een woordvoerder, die wel liet verstaan dat er momenteel maar zeer weinig bestelwagens op CNG op de markt zijn.

Veel hordes

De uitwerking van de details wordt niet eenvoudig, omdat de Vlaamse regering hard zal moeten maken dat het niet om een zuiver fiscale maatregel gaat om de inkomsten te verhogen, onder het mom van een omstreden ‘vergroening’.

Sinds september 2015 gelden de Euro 6-normen voor zowel de bestelwagens op diesel als die op benzine. Voor de NOx-waarden zijn ze bijna gelijk en is de achterstand van de diesels – die vroeger veel groter was – zo goed als ingehaald. Bovendien zijn de fijnstofemissies van de dieselmotoren nu zo klein geworden, dat ze nu grotendeels door de banden en de remmen worden veroorzaakt – iets dat ook geldt voor benzinebestelwagens, overigens.

Voor nieuwe voertuigen geldt de redenering dus niet. Wel voor de oudere diesels, die zeer vervuilend zijn. De vraag werpt zich op of Vlaanderen niet eerder de belastingen op de oude tweedehandsvoertuigen moeten verhogen, dan op de nieuwe.

CNG en elektrisch

Nog een horde is het feit dat het aanbod aan CNG-bestelwagenmodellen uiterst gering is. De meeste constructeurs hebben er geen of slechts één model.

Het aanbod aan elektrische bestelwagens is nog kleiner. Sommige constructeurs hebben de afgelopen jaren modellen op de markt gebracht, maar de meesten verdwenen na een paar jaar stilletjes, wegens gebrek aan vraag. Naar de toekomst toe werken meerdere constructeurs aan betere, meer efficiënte modellen, zoals op de IAA-beurs te zien was, maar pas binnen twee tot drie jaar zullen de eerste versies echt marktklaar zijn.

Benzine

Dat betekent dat de Vlaamse regering eigenlijk een overschakeling op benzine beoogt. Ook op dit punt moet serieuze hordes genomen worden. De verkoop van bestelwagens op benzine is nu zo marginaal dat de meeste modellen in België enkel in dieselversie worden aangeboden. Van sommige modellen bestaat zelfs geen benzineversie.

Nog een uitdaging, en misschien wel de grootste, is dat het verbruik van bestelwagens op benzine – en dus ook de CO2-emissie – significant groter is dan bij dieselversies. Door de kilometerheffing voor vrachtwagens rijden nu veel meer bestelwagens rond. Ook groeit het verkeer ervan ten gevolge van de groei van de e-commerce. Als al die voertuigen de komende jaren worden vervangen door benzinemodellen, zal de CO2-uitstoot stijgen en niet verminderen.