Versoepeling nachtarbeid in e-commerce kan 5.000 nieuwe jobs creëren

BeCommerce schat dat de versoepeling van de regels rond nachtwerk in de komende drie jaar de creatie van 5.000 jobs mogelijk maakt. De maatregel zou ook toelaten dat Belgische e-commercebedrijven beter concurreren kunnen met buitenlandse spelers.

Zoals eerder gemeld is BeCommerce, de koepel van e-commercebedrijven in België, positief over het initiatief van de federale regering om de wetgeving rond nachtwerk (van 20.00 uur tot 6.00 uur) te versoepelen. Hierdoor zullen bedrijven zonder voorwaarden ’s nachts mensen kunnen tewerkstellen.

De Belgische e-commerce is de laatste jaren fors gegroeid. Volgens de cijfers van de BeCommerce Market Monitor bedroeg de totale jaaromzet van de sector in België 8,2 miljard euro in 2015. Tijdens het eerste semester van dit jaar werd 4,5 miljard euro uitgegeven aan online aankopen. Dat is een stijging met 10%. Doordat er tegen het einde van het jaar veel geschenken online worden gekocht, zal vermoedelijk dit jaar de kaap van de 10 miljard online bestedingen worden gerond.

Competitiever

“Door nachtarbeid zonder voorwaarden toe te laten kunnen Belgische webshops nu een competitiever aanbod voorstellen en ook de verkoop aan het buitenland opvoeren”, stelt Patricia Ceysens, voorzitter van BeCommerce.

“Wij pleiten al lang voor een versoepeling van de wetgeving, waardoor bedrijven zonder voorwaarden ’s nachts mensen tewerk kunnen stellen. We zijn dan ook verheugd dat de regering dit initiatief neemt, waarmee bedrijven flexibeler te werk zullen kunnen gaan en oneerlijke concurrentie uit landen zoals Nederland uit de weg wordt gegaan”, klinkt het verder.

Deze maatregel laat op korte termijn ook toe om heel wat banen te creëren in België. “Als we uitgaan van de cijfers over jobcreatie bij onze Nederlandse buren, kunnen we aannemen dat deze beslissing in de komende drie jaar 5.000 nieuwe banen zou kunnen opleveren in de Belgische logistieke sector ”, besluit Ceysens.

BeCommerce is de Belgische vereniging van webwinkels en verkopers op afstand. De vereniging telt 413 leden en 73 business partners