Verladers vragen ‘green lanes’ aan grenzen waar gecontroleerd wordt

De Europese Commissie moet meer in het werk stellen om het vrije verkeer van goederen binnen de EU te garanderen. Dat stelt de Europese verladersorganisatie ESC. Zo stelt ze voor om aan de grenzen ‘green lanes’ te voorzien.

De European Shippers’ Council komt met zijn oproep toevallig bijna gelijktijdig met de publicatie van het rapport van Prognos over de dramatische kost van het afschaffen van ‘Schengen’ en een herinvoering van de grenscontroles in Europa.

ESC heeft de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker aangeschreven om te wijzen op de kosten die nu al worden opgelopen door de (tijdelijke) herinvoering van de grenscontroles door een aantal lidstaten. De volledige tekst kan u hier vinden: 'ESC letter to EU Commission on Schengen'.

Volgens de verladers, die zich baseren op cijfers van de IRU, lopen de kosten voor de wegvervoerders alleen al op tot 3 miljard euro per jaar. Maar, zeggen ze, sommige andere inschattingen becijferen de kost op 10 miljard per jaar. Ook waarschuwen ze ervoor dat de logistieke planning van de bedrijven veel complexer wordt, vermits ze met onvoorziene wachttijden rekening moeten houden.

Externe grenzen

ESC waarschuwt dan ook voor een ernstige verstoring van de interne markt. In haar brief aan Juncker vraagt ze dan ook meer de klemtoon te leggen op de bewaking van de externe grenzen. Tevens vraagt ze dat de lidstaten in afwachting daarvan beter met de sectororganisaties zou samenwerken om die tijdelijke controles efficiënt en veilig te laten verlopen.

Aparte wegstroken

Zo stelt ESC voor op aparte banen vrij te houden voor de vrachtwagens (door hen bijvoorbeeld gebruik te laten maken van de pechstrook). Ook zouden bedrijven die nu al maatregelen treffen om mensensmokkel te vermijden, een ‘green lane’ moeten krijgen. “De Commissie zou de lidstaten kunnen vragen om deze maatregelen in overweging te nemen”, aldus de organisatie tot slot.