Verladers gaan wereldwijd samenwerken

Vandaag en morgen komen de Aziatische verladersorganisaties bij elkaar in de Indonesische stad Surabaya. Samen met hun Europese en Amerikaanse tegenhangers zal er een akkoord ondertekend worden om samen een Global Shippers’ Association op te richten.

De meeste Aziatische verenigingen van verladers hebben afgesproken dat ze hun belangen voortaan ook gezamenlijk zullen behartigen in de nieuwe Asian Shippers’ Association of ASA.die vandaag en morgen officieel boven de doopvont wordt gehouden.

ASA nodigde voor zijn tweedaagse bijeenkomst ook de European Shippers’ Council (ESC) en de American Association of Exporters and Importers (AAEI) uit om er van gedachten te wisselen over samenwerking inzake trade facilitation en bepaalde luchtvaart- en scheepvaartdossiers.

GSA

De organisaties zullen het o.a. hebben over allianties, capaciteit, tarieven, douanezaken, regelgeving, beveiliging van lading en de vooruitzichten voor het handelsverkeer. Het is de bedoeling dat de samenwerking daarna geofficialiseerd wordt door de oprichting van de Global Shippers’ Association (GSA) door ASA, ESC en AAEI.

De gekozen naam lijkt sterk op die van het Global Shippers’ Forum, dat eveneens een aantal verladersorganisaties van overal ter wereld groepeert. De Europese aanwezigheid in dat forum blijft echter beperkt tot de Britse Freight Transport Association, die ook het secretariaat ervan verzorgt.