VEA waarschuwt na strafrechtszaken over directe vertegenwoordiging

Expediteursvereniging VEA roept haar leden op om over te stappen op het systeem van directe vertegenwoordiging bij douaneformaliteiten. Het systeem is sinds april in voege, maar niet iedereen is overgestapt. Een verkeerd signaal, vindt VEA.

Zes maanden na de invoering van het systeem van directe vertegenwoordiging in België, stelt VEA vast dat een aanzienlijk aantal van haar leden nog niet op dat systeem zijn overgestapt. Daar moet dringend verandering in komen, vindt de experditeursvereniging. "We geven als sector een verkeerd signaal dat bovendien nu al door de rechtbank tegen ons wordt gebruikt. Dat een aantal zaakvoerders persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden, vormt het beste pleidooi om zo snel mogelijk over te schakelen op directe vertegenwoordiging", klinkt het in een recente nieuwsbrief. Jef Hermans, die voor VEA de douanedossiers opvolgt, licht de kwestie toe.

Drama's

"Het principe van de directe vertegenwoordiging stelt dat wie de douane-aangifte opstelt, verantwoordelijk is voor die aangifte op het moment van aangifte. Als er achteraf discussies met de douane ontstaan over de oorsprong of de waarde van de lading, dan klopt de douane aan bij de invoerder. Vroeger kwamen die claims bij de expediteurs terecht. Claims en boetes van soms honderdduizenden euro's, die terechtkwamen bij expediteurs die hoofdelijk aansprakelijk werden gesteld, terwijl wij in zulke dossiers tussen wal en schip zitten. In Antwerpen zag je elk jaar wel zo'n drama. Het systeem van directe vertegenwoordiging verlicht die verantwoordelijkheid."

Extra verantwoordelijkheid

Waarom zijn dan niet alle expediteurs meteen op dat nieuwe systeem overgestapt? "Om in directe vertegenwoordiging te stappen, heb je een mandaat van de klant nodig. De verantwoordelijkheid voo de lading komt te liggen waar ze thuishoort. Maar in commerciële gesprekken met bestaande klanten die kwestie aankaarten is niet evident", zegt Hermans.

Strafprocedures

Daar staat tegenover dat er momenteel ettelijke strafrechtelijke procedures lopen tegen declaranten en managers die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongeregeldheden die de douanediensten vaststelden. De expediteurs zitten volgende week samen met verantwoordelijken bij Financiën om de kwestie aan te kaarten.Daarbij voelt VEA zich geruggensteund door Voka en het Havenbedrijf. "Deze problematiek gaat verder dan enkele de expediteurssector", klinkt het. "Ook scheepsagenten riskeren soms nog persoonlijke vervolging. Als je beseft dat zulke procedures soms langer dan tien jaar aanslepen, besef je dat er iets moet veranderen."

Michiel Leen