VEA: “Ook in België problemen met onjuiste douanedocumenten”

Volgens de Europese Rekenkamer zitten er grote gebreken in de douanecontroles. Er is sprake van ontduiking via onderwaardering of onjuiste oorsprongscertificaten. Volgens de expediteursvereniging VEA gaat het niet altijd om fraude.

Controleurs van de Europese Rekenkamer bezochten de douanediensten in Spanje, Italië, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij stootten ze op ernstige tekortkomingen in het rechtskader en ondoeltreffende uitvoering van invoercontrole. Dat zorgt voor te lage inkomsten uit invoerrechten. Douanerechten vormen 14% van de EU-begroting.

Gebreken

In het VK stelden de controleurs bijvoorbeeld vast dat duidelijk ondergewaardeerde Chinese goederen in het vrije verkeer worden gebracht en terug worden vervoerd naar het Europese vasteland. Tussen 2013 en 2016 liep het VK daardoor bijna 2 miljard euro aan invoerrechten mis.

Goederen onder een bepaalde waarde zijn vrijgesteld van douanerechten. Ontoereikende of ontbrekende controles leiden tot te lage betalingen van douanerechten voor bijvoorbeeld goederen die online buiten de EU zijn gekocht. Volgens de controleurs zouden diverse koerierbedrijven misbruik maken van de vrijstelling.

Ook met de oorsprongscertificaten wordt gefraudeerd. Via een frauduleuze overslag in een tussenland worden goederen met valse documenten naar de EU verscheept.

België

“Dit gebeurt ongetwijfeld in alle lidstaten, ook in België“, zegt Olivier Schoenmaeckers, directeur van de Antwerpse expediteursvereniging VEA. “Maar men moet een onderscheid maken tussen frauduleuze gevallen en onopzettelijke fouten. De nomenclatuur is complex en kan tot fouten leiden. Het is echter de ontvanger of de opsteller van de douanedocumenten die daarvoor opdraait." Hij herinnert zich nog het geval met Chinese zonnepanelen waarvoor Europa twee jaar geleden plots antidumpingrechten ging heffen. Het probleem was dat die goederen al in de haven lagen en de douanedocumenten opgesteld waren, met alle gevolgen voor de ontvanger of de opsteller van de documenten”, zegt hij.

“Op Europees niveau bekijkt men momenteel de vrijstelling onder een bepaalde waarde. Het e-commercegebeuren wordt wat dat betreft een grote uitdaging”, besluit hij.

Koen Heinen