VEA krijgt volgend jaar een ‘president designated’

Johan Proost (Ipsen Logistics) is gisteren herverkozen als voorzitter van de Antwerpse expediteursverenigng VEA. Hij gaat zijn derde en laatste mandaat van twee jaar in. Volgend jaar komt er een ‘president designated’, een primeur voor de vereniging.

“Toen ik vier jaar geleden voorzitter werd, ben ik eigenlijk onvoorbereid in het bad gegooid. Veel mensen van andere verenigingen en andere instanties met wie ik toen in contact kwam, kende ik niet persoonlijk. Het heeft een jaar geduurd voor ik mijn draai vond. Voorzitter worden is niet zo gemakkelijk als het lijkt”, zegt Proost.

Daarom wil hij volgend jaar een systeem van ‘president designated’ invoeren. “Na een ledenbevraging zal mijn opvolger aangeduid worden om de overgang te vergemakkelijken en hem toe te laten om die contacten buiten VEA op te bouwen. Die betere begeleiding moet voor een vlottere opvolging zorgen”, klinkt het verder.

Drie prioriteiten

Voor zijn laatste mandaat heeft Proost zich drie prioriteiten gesteld. “Een eerste is een betere integratie van de VEA Jongeren in de organisatie. In elke van de zeven commissies zal een jongere zetelen. Dat is niet alleen goed voor de continuïteit van de werking van die commissies, maar ook om de klank van de werkvloer beter te laten klinken. In die commissies zetelen vooral managers en het is goed dat de mensen van de praktijk zich laten horen”, zegt de voorzitter.

Een tweede speerpunt is volgens Proost een grotere toenadering tot de verschillende andere verenigingen, zoals ABAS en KVBG. "Binnen Alfaport kunnen meer samen doen en intensiever samenwerken, zonder verlies van de eigenheid. We moeten meer samen aan één zeel trekken. Kijk naar Rotterdam: daar wordt meer samengewerkt tussen stakeholders en hebben ze meer slagkracht."

Digitalisering

“De derde prioriteit is de gewone werking van de vereniging dynamisch te houden. De verschillende commissies werken goed. Vorig jaar werd de commissie 'IT' opgestart onder leiding van John Kerkhofs. Die buigt zich over onderwerpen als de digitalisering van de expeditieactiviteiten en in het verlengde daarvan over de toekomst van het beroep van expediteur. Daarnaast zullen we blijven werken aan de verschillende dossiers, zoals de wachttijden aan de terminals”, zegt Proost.

Terloops zegt hij zeer benieuwd te zijn wie de volgende havenschepen wordt. “Onderschat het belang van de goede contacten met de schepen niet. Ik hoop dat hij de havengemeenschap goed kent. De afgelopen vier jaar heb ik prima kunnen samenwerken met Marc Van Peel en dat heeft tot verschillende concrete resultaten geleid. Denk maar aan de oprichting van India Natie, bijvoorbeeld."

Bestuur

De leden van het bureau van VEA worden jaarlijks door de raad van bestuur verkozen, met uitzondering van het mandaat van voorzitter, die om de twee jaar herkiesbaar is. Het bureau is als volgt samengesteld:

 • Johan Proost (Ipsen Logistics): voorzitter VEA
 • Jef Hermans (Portmade): 1ste ondervoorzitter
 • Frank De Fyn: (ArcelorMittal Logistics Belgium): 2de ondervoorzitter
 • Geert De Wilde (Gosselin Forwarding Services): secretaris
 • Walter Drossaert (Vedrova): penningmeester

De raad van bestuur bestaat uit:

 • Luk Buelens (Belfruco)
 • Kurt Crauwels (ECA Antwerp)
 • Bruno Gerardis (JAS Forwarding Worldwide Belgium)
 • Marc Huybrechts (Canada)
 • Luc Huysmans (Levaco)
 • Bart Loos (Fiege Forwarding Belgium)
 • Erik Matthyssens (Geodis FF Belgium)
 • Jens Roemer (A. Hartrodt Belgium)
 • Roel Vanmaele (Ahlers Belgium)
 • Bart Van Rossen (Rhenus Logistics)

Philippe Van Dooren