VEA begeleidt leden bij afwikkeling Hanjin

Het bericht dat Hanjin de boeken neerlegt, zorgt voor grote onrust. VEA vraagt zijn leden om de klanten te waarschuwen dat er mogelijk gevolgen kunnen zijn en is bereid om waar nodig juridische stappen te ondernemen.

Dat Hanjin de boeken neerlegt, is nog geen garantie op een faillissement. Het moet nog door een rechtbank worden uitgesproken en ze kan ook nog een andere beslissing nemen. Toch zorgen berichten over geblokkeerde schepen en containers voor onrust. Expediteursvereniging VEA probeert de hele afwikkeling op de voet te volgen.

Schuldvorderingen

“Zo ontving VEA de mededeling van DP World dat ze de schuldvordering die ze hebben op Hanjin, pro rata zullen verhalen op de containers die bij hen op de terminal staan”, zegt VEA-directeur Olivier Schoenmaeckers. “Van PSA horen we een gelijkaardige berichten . Zij bieden ook de optie om de containers te strippen in hun CFS.”

 “Wat de juridische grond van de zaak betreft, waren er in het verleden een aantal uitspraken van rechters die in soortgelijke zaken aan de goederenbehandelaar een uitgebreid retentierecht hebben toegekend”, weet Schoenmaeckers, "dit op voorwaarde dat dit in het terminalcontract tussen rederij en terminal is voorzien. Momenteel hebben we daar nog geen zicht op.”

Volgens de VEA-directeur bestaat de mogelijkheid om – via een testcase – een kortgeding in te leiden om de terminal te verplichten de goederen in de containers te lossen. VEA verklaart bereid te zijn om die juridische stap voor haar leden te groeperen of te ondersteunen. “De uitkomst van dergelijke procedure is natuurlijk niet te garanderen”, besluit de topman.