UNCTAD: “Trafiekexplosie vergt klimaatefficiënt transport"

Volgens de VN-organisatie UNCTAD moet het goederenvervoer in de internationale handel verder vergroenen. Dat vervoer zal tegen 2050 immers explosief groeien en als er niets gebeurt, gaan de transportgebonden emissies verviervoudigen.

De organisatie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling UNCTAD spreekt van een groei van de handel met factor 4,3 tegen 2050. Momenteel tekent het vrachtvervoer in al zijn vormen vandaag voor zo'n 7% van alle broeikasgasemissies wereldwijd, maar als er niets gebeurt gaan die tegen 2050 bijna verviervoudigen.

Vanaf volgende week vindt in Marrakech onder de noemer ‘COP22’ de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Klimaatefficiënt transport is een van de punten op de agenda.

Frida Youssef, hoofd van de transportafdeling van UNCTAD, benadrukt in de aanloop naar die conferentie dat ook ontwikkelingslanden zich inspannen om transport duurzamer en efficiënt te maken. Zij geeft voorbeelden zoals de ‘Northern Corridor’ in Afrika. Die spoorroute verbindt landen zonder toegang tot zee (Oeganda, Rwanda, Congo, Zuid-Soedan en Burundi met de Keniase haven Mombasa). “Sinds de route open ging, zijn de vrachtkosten van Mombasa naar Nairobi met 56% gedaald en tussen Mombasa en Goma met 38%”, zegt ze.

De industrie draagt via initiatieven als de Clean Cargo Working Group en de Sustainable Shipping Initiative haar steentje bij, voegt Youssef daar nog aan toe.

Jean-Louis Vandevoorde