Tweede projectoproep ecocombi's toch nog in 2017?

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken is momenteel bezig met de voorbereiding van een tweede ecocombi-proefproject, dat ook grensoverschrijdend verkeer voorziet. Wanneer het kan starten is nog onduidelijk, omdat decreetwijzigingen nodig zijn.

Zoals geweten is de huidige test met twee combinaties begin juli geëvalueerd en zijn de resultaten medio september voorgesteld. Die evaluatie was positief, zodat de test met twee jaar is verlengd tot eind juni 2018. “Na afloop volgt dan een grondige evaluatie en aan de hand van die oefening zal Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts beslissen of er een tweede projectoproep komt”, had het AWV toen laten weten.

Inmiddels heeft Flows vernomen dat men niet tot medio 2018 zal moeten wachten vooraleer men aan die tweede test begint te werken. Volgens Jeroen Tiebout, de woordvoerder van minister van Mobiliteit Ben Weyts, wordt nu al een nieuw project uitgewerkt. “Dat zal voor de eerste jaarhelft van 2017 zijn”, zegt hij.

Nog in een vroeg stadium

Volgens onze informatie zit de voorbereiding van dat tweede proefproject nog in een vrij vroeg stadium. De vraag is dan ook of de modaliteiten van die nieuwe test snel genoeg uitwerkt kunnen worden om de tweede projectoproep nog tijdens het eerste semester te lanceren.

Volgens Koen Peeters, de woordvoerder van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, is het vandaag niet mogelijk om een timing naar voren te schuiven. “Het department is momenteel bezig met de voorbereiding van dat tweede proefproject. Het is nog volop in uitwerking”, zegt hij.

“Zo wordt er op dit ogenblik werk gemaakt van een aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering en moet ook het decreet worden aangepast. Voor dit laatste moet ook nog een traject van adviezen (van de MORA en de SERV, red.) en bespreking in het parlement worden doorlopen, waardoor een timing voor de concrete start van het proefproject nu nog onduidelijk is. Die is immers afhankelijk van die adviezen en de bespreking in het parlement”, zegt Peeters.

Grensoverschrijdend transport

Ook zegt hij dat de criteria voor het proefproject inhoudelijk worden aangepast: “Hierdoor verwachten we meer deelnemers. Ook de mogelijkheid voor grensoverschrijdend transport zal in de nieuwe proef opgenomen worden."

Op onze vraag of dat niet voorbarig zou zijn, omdat Nederland nu al meer dan 1.000 ecocombi’s telt en Vlaanderen slechts twee, antwoordt Peeters dat “dit een aandachtpunt is dat ook bij ons is gekend".

Bij de minister van Mobiliteit klinkt echter een ander geluid. “Gesprekken met Wallonië en Nederland lopen in het kader van Beneluxwerkgroep en vorderen. We wachten hier niet op om eigen project op te starten", besluit de woordvoerder.