Toetreding India tot TIR-conventie mogelijk ‘game changer’

De Indiase regering heeft deze week beslist dat het land toetreedt tot de TIR Conventie. Hierdoor wordt het internationaal vervoer over de weg van en naar India veel gemakkelijker. Pakistan en China hebben de conventie ook al geratificeerd.

Nu de regering de beslissing genomen heeft, moet de ratificeringsprocedure naar het Parlement. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Maar het signaal van de regering is wel een krachtig teken.

Door een toetreding wordt grensoverschrijdend vervoer gemakkelijker. Dat geldt niet alleen voor trafieken met buurland Pakistan, die de conventie al in 2015 goedkeurde, maar ook met andere landen die al veel eerder het zogeheten ‘TIR-boekje’ invoerden, zoals Iran en Afghanistan. Van die landen uit kan Centraal-Azië worden bereikt.

Impuls

Naar verwachting zal de beslissing van de Indiase regering de ontwikkeling van het internationaal wegvervoer van en naar India fors doen groeien. Een eerste aanzet daartoe was de recente ondertekening van het Motor Vehicles Agreement tussen India, Bangladesh, Bhutan en Nepal.

Volgens de Indiase pers zal TIR eveneens een grote rol spelen bij de invoering van het Trade Facilitation Agreement van de Wereld Handelsorganisatie (WTO), dat vorige maand in voege trad.

Umberto de Pretto, de secretaris-generaal van de internationale wegvervoerunie IRU (die het TIR-systeem voor de VN beheert) zal de beslissing van de Indiase regering de handel en de economie van India een bijzonder grote impuls geven.

Chinese concurrentie

Ook China trad vorig jaar toe tot de conventie, wat eveneens mogelijkheden biedt. Maar voor India is dat evenzeer een uitdaging. China rolt immers haar ‘One Belt, One Road’-initiatief uit. Hiermee wil Peking het land met zestig landen in Azië, Europa en Afrika verbinden. India dreigt daardoor geïsoleerd te worden als het land zijn grenzen niet openstelt voor meer handelsstromen.

Het is dan ook geen toeval dat India vorige week ook een plan heeft aangekondigd voor het opzetten van de Trans-Asia Railway (TAR) om het land ook intermodaal te ontsluiten.

Philippe Van Dooren