TLV klaagt uitbreiding Bringr-dienst aan

Bpost breidt de dienst 'Bringr' uit. Met deze dienst brengt het pakketpostbedrijf privépersonen en chauffeurs in contact om pakketten te bezorgen. Na Antwerpen wordt de app in Gent en Brussel uitgerold. Volgens TLV is deze dienst nochtans illegaal.

Mensen die iets te vervoeren hebben, kunnen via de Bringr-applicatie een chauffeur in de buurt zoeken. Die komt het pakket ophalen en brengt het naar de plaats van bestemming. De chauffeur krijgt een vergoeding voor het vervoer, waarop bpost een commissie neemt. Deze bedraagt 20% van het totale bedrag, met een maximum van 5 EUR.

Wanneer een gebruiker in de app een transportorder ingevoerd heeft, wordt een prijs voorgesteld. Dan heeft hij of zij de keuze om deze te bevestigen of te annuleren. De prijs wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, waarvan de belangrijkste de grootte en de afstand zijn.

Chauffeurs

Iedereen kan zich aanmelden als chauffeur voor Bringr, wat maakt dat men Bringr vaak vergelijkt met een ‘Uber voor pakjes’. De chauffeurs geven aan wanneer ze inzetbaar zijn en over welk vervoermiddel ze beschikken (“een fiets, een auto, een bestelwagen of stevige stapschoenen”), zodat Bringr kan weten welke zending in welk vervoermiddel past.

“Chauffeur worden kan je meteen via de app regelen. Je doorloopt een aantal eenvoudige stappen waarbij je je persoonlijke gegevens en bankrekeningnummer opgeeft en je kan aan de slag”, zegt Bringr op zijn site.

Toch geeft het bedrijf aan dat de chauffeur aan een aantal voorwaarden moet beantwoorden. Deze zijn: minimaal 18 jaar zijn en wettig in België verblijven; en “beschikken over de nodige vergunningen en toestemmingen op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren”. Deze zijn onder andere een geldig rijbewijs en een geldige autoverzekering als de leveringen met de wagen gebeuren, de vereiste vervoersvergunning hebben indien van toepassing, enzovoort.

Klacht TLV loopt nog

Toen Bringr in Antwerpen deze zomer op de markt werd gebracht, reageerde de vervoerdersvereniging TLV tegen deze vorm van deeleconomie. Ze legde klacht neer tegen Bringr (en de gelijkaardige app Vengo) omdat deze zich schuldig maakt aan een aantal inbreuken op de regelgeving.

Die gaan volgens TLV van het aanbieden van diensten in het goederenvervoer als tussenpersoon zonder over de vergunning commissionair te beschikken tot een ontduiking van wettelijke verplichtingen uit het CMR-verdrag, over het optreden als opdrachtgever zonder zich te verzekeren dat de vervoerder de nodige vergunningen heeft; het omzeilen van verplichtingen inzake de BTW (dit wordt inmiddels uitvoerig beschreven in de FAQ’s op de site, red.), en het negeren van elke verplichting dat wie een economische activiteit uitoefent, zich als handelaar moet registreren (ook dit wordt in de FAQ's op de site uitvoerig behandeld, red.). Ook het feit dat de prijs voor het transport vastgelegd wordt door de tussenpersoon zelf en niet door de aanbieder van de vervoersdienst wordt aangeklaagd omdat er dan sprake is van schijnzelfstandigheid en dus ontduiking van de arbeidswetgeving, klinkt het.

Opnieuw klacht ingediend

Volgens Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV, is hiertegen klacht neergelegd bij de FOD Mobiliteit. “Het onderzoek loopt verder, maar we leggen opnieuw klacht neer omdat met deze herlancering van Bringr de dienst bevestigd wordt, terwijl de strafbare feiten nog steeds bestaan”, zegt hij aan Flows.

Volgens Verkinderen zijn de twee belangrijkste verwijten het feit dat bpost optreedt als vervoerscommissionair zonder hiervoor over de nodige vergunning te beschikken, het feit dat de chauffeurs geen vervoervergunning moeten hebben en niet beantwoorden aan de regels over de toegang tot het beroep. “Ik heb het niet over mensen die een pakje met hun fiets brengen, maar over zij die met een wagen of bestelwagen rijden. Zo goed als elk van die voertuigen heeft een laadvermogen van meer dan 500 kg”, zegt hij.

De klacht is niet bij de rechtbank neergelegd, maar bij de FOD Mobiliteit. “Het is aan de overheid om vast te stellen of de vervoerswetgeving wordt gerespecteerd of niet”, vervolgt Verkinderen, die verder vermeldde dat hij voorlopig nog geen nieuws kreeg over de lopende klacht. “Ze is nog steeds in onderzoek", klinkt het tot slot.

Investors Day

Mogelijk komt Bringr ter sprake tijdens de investeerdersdag van bpost van vandaag, al lijkt het waarschijnlijker dat het bod voor PostNL meer aandacht zal krijgen. De investeerdersvergadering kan men van 13 tot 17 uur live volgen via webcast.

Philippe Van Dooren