(Telex) Beknopt nieuws van de dag - 27 mei

In deze rubriek krijgt u beknopt nog enkele nieuwsfeiten mee. Vandaag leest u onder meer nieuws over de nieuwe eigenaar van Fort Sint-Marie, de winnaar van een Lean and Green Star en de grootse plannen van e-commercegigant Amazon.

NOORDZEE - 

De scheepvaartintensiteit in het Belgische deel van de Noordzee en de Westerschelde kende een terugval met respectievelijk 13 en 5% door de coronacrisis. Dat geldt voor de periode februari tot april 2020, vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit een data-analyse van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee). Het aantal cargoschepen is gedaald met respectievelijk 12 en 6%. De tankervloot noteert een status quo. 

MDK - 

Het MDK (Maritieme Dienstverlening en Kust) zal het gebouw van de afdelingszetel Scheepvaartbegeleiding in Oostende renoveren. Het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende) is hier ook in ondergebracht. In een eerste fase wordt de operationele werkvloer van het MRCC aangepast. Een klimaatgevel moet voor een betere en duurzame isolatie van de binnenruimte zorgen. 

P&O FERRIES - 

P&O Ferries verplicht de vrachtwagenchauffeurs voortaan om te allen tijde een mondmasker te dragen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor eten en drinken. De regel geldt voor alle routes, behalve op de veerdiensten binnen het Verenigd Koninkrijk van Larne (Noord-Ierland) naar Cairnryan (Schotland). 

FORT -

Gemeente Zwijndrecht zal het Fort Sint-Marie aankopen. De gemeente is bereid om op te treden als onteigenende instantie. Al jaren wordt er nagedacht over een nieuwe invulling voor het fort, dat bekend is als een van de oudste forten rond Antwerpen. Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zal het project mee vorm geven.

IVBO - 

IVBO, de intercommunale voor afvalophaling en -verwerking Brugge en Ommeland, behaalde een Lean and Green Star van het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) voor zijn sterke prestaties in de CO2-uitstoot. Die verminderde met 24,14% ten opzichte van 2016. IVBO trof vier grote maatregelen: verandering van brandstof, controle op bandendruk, optimalisatie van de rondes en cursussen ecodriving.

BREXIT - 

De Britse expediteursvereniging BIFA herhaalt haar oproep aan de Britse regering om de brexitovergangsperiode te verlengen. BIFA vindt de deadline voor een handelsakkoord met de EU voor 31 december 2020 onrealistisch in het licht van de coronacrisis. De vereniging maakt zich grondig zorgen over de aanwerving van gekwalificeerd douanepersoneel en over het gebrek aan tijd om dat personeel op te leiden.

AMAZON -

Amazon Air zal in de komende 8 jaar zijn vloot uitbreiden van 42 naar 200 vrachtvliegtuigen. Dat meldt de Amerikaanse beursanalist Bloomberg. Onlinegigant Amazon startte zijn eigen cargomaatschappij op in 2016 om het vervoer zelf te organiseren. Amazon zet vooral in op nachtdistributie vanuit zijn nieuwe centrale hub in de luchthaven van Cincinnati (VS) en zet daarmee de concurrentiestrijd met UPS en FedEx verder. 

Julie Desmet