Sterke start voor Antwerpse haven

De maritieme overslag in de Antwerpse haven is in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,9% gestegen naar iets meer dan 51 miljoen ton. Absolute uitschieter was het containerverkeer, dat intussen al 55% van de totale trafiek vertegenwoordigt.

Met een groei van 8,5% in tonnage naar 28,22 miljoen ton was de containeroverslag bij de start van dit jaar de sterkst groeiende. In teu uitgedrukt was de groei zelfs nog iets groter: na drie maanden stond de teller op 2.351.299 teu (+9,5%).

Vloeibare bulk blijft de tweede groeimotor voor de Scheldehaven met een toename van 4,7% naar 15,8 miljoen ton. Het gaat vooral om aardoliederivaten (11,93 miljoen ton), waar ook de grootste groei was (+8%). Bij de ruwe aardolie was er een daling van 7% naar 1,13 miljoen ton. Ook bij de chemicaliën (2.650.778 ton) was er een kleine terugval van 3%.

Tevreden

Het Havenbedrijf is uiteraard tevreden met de cijfers, maar hoedt zich voor een te groot optimisme. De markten blijven immers volatiel en turbulent.

Met andere commodities gaat het overigens minder goed. Het roro-verkeer kende een krimp van 8,7% naar 1,08 miljoen ton. Het aantal behandelde auto's viel met 291.900 bijna 7% lager uit dan vorig jaar. Ondanks het feit dat de staaloverslag met bijna 1,57 miljoen ton min of meer op peil bleef (+0,3%), ging de totale conventionele stukgoedoverslag er opnieuw op achteruit met 3,5% naar 2,32 miljoen ton.

Fruit

Het verlies van Chiquita aan Vlissingen verklaart mede de zware terugval bij het fruit, dat op 173.321 ton uitkwam (-37,7%). Een alsmaar groter deel van de fruittrafiek wordt ook in containers vervoerd en arriveert per lichter bij de gespecialiseerde terminals (foto). In de statistieken zit dat fruit in het containertotaal.

Na een lange periode van zwaar verlies, lijkt de achteruitgang bij de droge bulk in Antwerpen te zijn gestopt. Er werd in het eerste kwartaal 3,6 miljoen ton droog massagoed behandeld, wat 3,6% meer was dan begin 2014. Dit was te danken aan de stijging van de overslag van zand en grind tot 541.293 ton (+63,3%) en een grotere aanvoer van kolen (+24,  (tot 541.293 ton). Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar ook bijna een kwart meer kolen aangevoerd.

Bij het lossen van kolen deed zich het voorbije weekend nog een zwaar arbeidsongeval voor bij Euroports aan het Vrasenedok op Linkerover. Drie havenarbeiders stikten daar in een niet geventileerd mangat op het schip ‘Saga Frontier’. Naar aanleiding van de presentatie van de puike kwartaalcijfers heeft het Havenbedrijf benadrukt dat die het resultaat zijn van de niet aflatende inzet van de havenwerknemers. Het Havenbedrijf drukte dan ook zijn medeleven uit met de familie van de slachtoffers, hun vrienden en collega’s.