Steeds vaker gezondheidsproblemen door mobiele barcodescanners

Recent Brits onderzoek toont aan dat veel logistieke medewerkers en pakjesbezorgers gezondheidsproblemen oplopen door onaangepaste mobiele barcodescanners. De belangrijkste klachten zijn RSI en stress. Dat leidt tot lagere productiviteit.

Het probleem is niet gering, zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Scanning: Pain but no gain’ van het onafhankelijke onderzoeksbureau Opinion Matters in opdracht van Panasonic Business. Hiervoor werd eerder dit jaar een enquête uitgevoerd bij 500 Britse gebruikers van mobiele scanapparatuur. De meeste daarvan waren magazijniers en pakketbezorgers.

Maar liefst 63% van hen kampt met pijn in de pols of arm en 52% heeft zelfs te maken met RSI-klachten ('repetitive strain injuries'). Van die groep heeft 78% zich de afgelopen twaalf maanden gemiddeld drie dagen ziek gemeld. Volgens 60% van de werknemers wordt de pijn of RSI veroorzaakt door het gebrekkige ontwerp van hun mobiele barcodescanner. De scanner werkt immers het best als een code ter hoogte van de heup wordt gescand, maar dat is vaak niet mogelijk. Als het hoger of lager staat, moet de hand in een onnatuurlijke houding geplaatst worden. Ook is de scanner dan minder functioneel en moet er vaker een scanpoging worden gedaan.

Meer stress

Dat laatste leidt tot stress, een tweede oorzaak van gezondheidsklachten, en ziekteverzuim. De snelheid waarmee de werknemers hun werk moeten verrichten is in de logistiek immers hoog. De stress wordt niet alleen veroorzaakt door gemiste scanpogingen, maar ook door de processen van de gebruikte barcodescanners, die vaak te traag zijn. Uit de enquête blijkt dat veel klachten daarover gaan. Zo wordt vooral geklaagd over het trage en lastige scanproces (32%), de scantijd van pakketten (31%), lastig te scannen voorwerpen (26%) en kortere bezorgtijden (23%). Ook het grote aantal pakketten dat op een dag moet worden gescand leidt tot meer stress (22%).

Dat laatste is een groeiend probleem omdat de sector – en dan vooral het pakjesvervoer – een grote groei kent.  Vandaag voert een medewerker gemiddeld 197 scans per dag uit en dat cijfer groeit naar schatting met 24% per jaar. De reden is dat de vraag groeit, dat klanten steeds vaker vragen om dezelfde dag nog te leveren en dat het aantal scans per dag sterk toeneemt.

Lagere productiviteit

Onaangepaste mobiele barcodescanners zij ook de oorzaak van lagere productiviteit. De meeste technische klachten gaan over een te korte accuduur (46%), een slechte schermleesbaarheid (27%), scanmoeilijkheden (14%), mislukte scanpogingen (14%) en het mislukken van het vastleggen van de handtekeningen (19%). Dat laatste komt vaker voor dan verwacht. Uit het onderzoek blijkt de ondervraagden moeten vaststellen dat er iedere twee dagen een handtekening niet kan worden vastgelegd.

De drie meest genoemde voorstellen om de toestellen te verbeteren waren een nauwkeurigere pen voor handtekeningen vast te leggen (49%), een apparaat met een gehoekte barcodelezer (36%) en schermleesbaarheid in alle omstandigheden (22%).

Volgens de deelnemers aan de enquête zou met scanknoppen aan weerszijden van het apparaat, de productiviteit met 13% kunnen stijgen. Met een gehoekte barcodescanner (rechts op de foto) en een nauwkeurige pen zou de scanproductiviteit met 12% stijgen.

Philippe Van Dooren