Stad Antwerpen zoekt kandidaten voor herbestemming Loodswezengebouw

De stad Antwerpen gaat op zoek naar een nieuwe invulling van het historische gebouw van het Loodswezen op het Eilandje. Bij de heraanleg van de Scheldekaaien moet ook dit gebouw in zijn oude glorie hersteld worden. Meedingen kan tot 12 juli.

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, lanceerde een marktbevraging voor een passende herbestemming en restauratie voor het Loodswezen en de historische boeienloods aan de Tavernierkaai. Sinds 2017 zijn de Vlaamse diensten die er kantoor hielden, verhuisd. Sindsdien werd de site ad hoc ingevuld, onder andere met tentoonstellingen, een escaperoom en creatieve bedrijfjes.

Het Loodswezen en de boeienloods zijn met hun kenmerkende gevel historische bakens in de skyline van Antwerpen maar ze beantwoorden niet langer aan de hedendaagse comforteisen. Met deze marktbevraging wil AG Vespa een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de interesse op de markt voor dit project. De herbestemming kadert in het Masterplan Scheldekaaien. Dat wil voornamelijk de band tussen de stad en de Schelde versterken. 

Band met Schelde versterken

“De Antwerpenaar houdt nog steeds van de Schelde, waar de stad haar geschiedenis en toekomst aan dankt. Alleen zijn beide door de evolutie in het havenwezen wat van mekaar vervreemd geraakt. Daar willen we wat aan doen”, zegt Fons Duchateau, voorzitter van AG Vespa.

AG Vespa onderzoekt in deze bevraging de piste om een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor een looptijd van vijftig jaar. Het bedrijf wil ook aftoetsen in welke mate een herbestemming en restauratie kunnen voldoen aan een aantal ambities.

Ruimte voor publiek 

“Zo zouden de invulling van de boeienloods en minstens de onderbouw van het Loodswezen een publieke of publieksgerichte invulling moeten krijgen. De invulling van de bovenste verdiepingen van het Loodswezen zijn dan weer vrij te bepalen, met uitzondering voor wonen. Daarnaast is het belangrijk dat het Loodswezen en de boeienloods een architecturaal en inhoudelijk mooi geheel vormen met de rest van de site”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en haven Annick De Ridder.

Kandidaten kunnen een voorstel indienen tot uiterlijk vrijdag 12 juli 2019 om 14 uur. Meer informatie over de marktverkenning vindt u hier.

Michiel Leen