Snel inschrijven voor laatste concessies in Logistiek Park Waasland

Maatschappij Linkerscheldeoever verdeelt de laatste vijf concessies op het Logistiek Park Waasland-West. Snel inschrijven is de boodschap, want het aanbod kan de groeiende vraag naar logistieke gronden niet bijhouden.

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) start de bevraging voor de verdeling van vijf concessies in het Logistiek Pak Waasland-West. De terreinen, waarvan het kleinste 2,6 hectare meet en het grootste 3,5, zijn voorbehouden voor logistiek- en havenactiviteiten, al is ook een invulling met seveso-activiteiten mogelijk. "We verwachten dat de bedrijven ons uitleggen hoeveel ze zullen investeren en welke tewerkstelling ze daarmee creëren. De deadline voor de bevraging ligt op 22 maart, waarna onze raad van bestuur de knoop doorhakt", zegt MLSO-directeur Peter Van de Putte.

Vast staat dat de interesse groot is. "We stuiten op de grenzen van de ruimtelijke groei", erkent Van de Putte. "Aan de westelijke zijde van het Logistiek Park zijn na het verdelen van deze concessies geen gronden meer vrij. Aan de oostkant is momenteel enkel Tabaknatie actief, maar de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) in 2017 maakt dat de verdere ontwikkeling daar stil ligt."

Binnen het complex project voor extra containercapaciteit is wel ruimte voorzien voor extra logistieke gronden op de linkeroever en ook op de zwakte van Zwijndrecht komen er op termijn terreinen vrij. Het duurt evenwel nog enkele jaren voordat die capaciteit er ook effectief is. "Inbreiding" kan voorlopig nog soelaas brengen, meent Van de Putte. 

Wie kortom op korte termijn aan de slag wil op de linkeroever, kan zich maar beter nu kandidaat stellen. Alle informatie over de voorwaarden, de inplanting van de percelen, samen met een handleiding voor het indienen van een geldig dossier, zijn terug te vinden op de webste van de MLSO. 

Michiel Leen