Seminaries geven meer inzicht in brexit

De nakende brexit roept heel wat vragen op. Daarom organiseert Voka diverse seminaries die een update geven over de meest recente onderhandelingen en stand van zaken. De FOD Financiën levert de sprekers. Een overzicht.

  • 20 maart: Brexit at lunch:

Een economisch onvriendelijke brexit kan grote economische schade berokkenen aan de Vlaamse economie. Tijdens deze lunch krijgen de aanwezigen een duidelijk beeld van de gevolgen van de brexit. (Voka Leuven)

  • 17 april: Douane na brexit:

Deze infosessie richt zich vooral op de veranderingen voor de douane. Wat kunnen economische operatoren verwachten, ongeacht het scenario? (Voka Hasselt)

  • 19 april: Actualités du commerce international:

Op het programma staat onder meer een stand van zaken over de brexit en CETA.
(CCI Henegouwen)

  • 23 april en 4 mei: Maak uw onderneming brexitproof:

Samen met de douane en het Europees parlement organiseert Voka een seminarie met een stand van zaken over de brexitonderhandelingen. Een vertegenwoordiger van de douane focust op de gevolgen en maakt duidelijk welke douanevergunningen nuttig zijn.
(ICO Zeebrugge en Voka Kortrijk)

Meer info is te vinden op de sites van Voka en CCI.

Melanie De Vrieze