Retailers en koekjesproducenten testen gebundelde logistiek

Vier koekjesproducenten en twee grote retailers hebben in maart een proef uitgevoerd rond het bundelen van goederen. Voor het eerst werd een 'Multi Supplier-Multi Retailer'-platform (MS-MR) getest. In juni wordt beslist over een vervolg.

Het Belgische MS-MR-project is vandaag voorgesteld. Het past binnen het Europese project NexTrust, dat op zijn beurt kadert in het Europese Horizon 2020-programma. Dat wil synergieën en ‘collaboratieve’ oplossingen in de supplychain. “Het doel is om systemen te ontwikkelen die het mogelijk maken om 20% minder leveringen te doen, 50% minder broeikasgassen uit te stoten, de beladingsgraad met 50% te verhogen en de drempels weg te werken die samenwerkingen in de weg staan”, legde Karin Peeters van GS1 Belgium, die het project coördineert.

Binnen dat programma zijn in Europa negen pilootprojecten opgestart om tot betere samenwerking binnen vier logistiek segmenten te komen: de volle vrachten (FTL), de deelladingen (LTL), de netwerken en corridors, en de e-commerceleveringen. Het MS-MR is het eerste dat effectief is uitgevoerd. Het was geen sinecure, omdat bij elke stap moest gecontroleerd worden of er niet werd gehandeld tegen de EU-concurrentiewetgeving.

Onhoudbare situatie

“Het idee achter dit MS-MR project is dat hoewel we evenveel consumeren, het aantal zendingen blijft toenemen. De situatie wordt onhoudbaar omdat de capaciteit zo steeds schaarser wordt. Voor de leveranciers bestaat de uitdaging het verhogen van de leveringsfrequentie, en voor de retailers het verwerken van meer maar kleinere leveringen. Binnen het MS-MR-project worden de aanvoerstromen gebundeld in één platform, om dan als volle vrachten naar de retailers te gaan”, vertelt Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor. Dat bedrijf fungeert binnen het project als ‘trustee’, een soort neutrale ‘zwarte doos’ die voor de coördinatie instaat.

Het pilootproject werd in maart een maand lang gevoerd. De deelnemers waren koekjesproducenten Poppies, Vondelmolen, Vermeiren Princeps  en Desobry, de retailers Delhaize en Colruyt, en de operator van het platform in Mechelen Zuid Kuehne+Nagel. Van daaruit werden vier sites van de twee retailers bevoorraad.

Beladingsgraad

Dankzij het project zijn beladingsgraden van de vrachtwagen van 98% inkomend en 89% uitgaand bereikt. Maar om te kijken of er echte besparingen zijn gerealiseerd, zal pas op 6 juni geweten worden. Dan komen de deelnemers samen om alle cijfers te evalueren en om te zien of het project wordt verdergezet.

Een van de aspecten die zeker aan bod komen, is of er geen kleinere retailers nodig zijn om het platform te doen slagen. Vaak kunnen leveranciers volle vrachten aanleveren bij een Colruyt of een Delhaize, zodat een MS-MR voor hen niet echt loont. Maar als zij ook kleinere retailers moeten beleveren, zijn de synergiewinsten groter.

Philippe Van Dooren