Recordvangst illegale pesticiden ingevoerd via haven Antwerpen

Bij huiszoekingen in Asse, La Louvière en Deurne (Antwerpen) werden maar liefst 800 ton illegale pesticiden in beslag genomen. De recordvangst kwam er na een onderzoek van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het Federaal Voedselagentschap FAVV.

Volgens het Antwerpse parket werden de voorbije weken zo'n 790 ton pesticiden in beslag genomen die illegaal werden ingevoerd via de Antwerpse haven. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) komen de producten uit India of China. De bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de groente- en fruitteelt, maar de partijen waarvan sprake voldoen niet aan de Europese regelgeving. Bovendien waren bepaalde analysedocumenten, traceerbaarheidsverklaringen en documenten aangaande de oorsprong van de werkzame stof onbetrouwbaar. Het FAVV sluit evenwel niet uit dat bepaalde partijen alsnog vrijgegeven worden, als tenminte is aangetoond dat ze ontegensprekelijk aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Eerder had de NOE van het FAVV soortgelijke producten laten terugroepen en de toelating om ze op de markt te brengen, geschorst. 

Record

Uit risicoanalyse blijken de producten geen gevaar in te houden voor de consument. De inbeslagname lijkt in ieder geval een recordvangst te zijn. Ter vergelijking: in 2018 nam de NOE tijdens de actie PESTIMPORT – een permanente actie voor de controle op de invoer van gewasbeschermingsmiddelen – 51 ton actieve stoffen in beslag en tijdens de internationale actie Silver Axe III nog eens 30 ton.

Minister van Landbouw Denis Ducarme reageert erg tevreden op de inbeslagname. "De voorbije jaren heb ik de nodige budgetten kunnen vrijmaken om het personeel van de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV te versterken", zegt hij. "Dankzij die versterking kon het aantal controles in onze havens en onze luchthavens worden opgevoerd. De indrukwekkende hoeveelheid niet-conforme of verdachte pesticiden die werd in beslag genomen door de NOE, toont aan dat die bijkomende middelen nodig waren en hun vruchten hebben afgeworpen." De minister benadrukt ook de uitstekende samenwerking tussen het Agentschap en de andere diensten die belast zijn met fraudebestrijding en criminaliteit op sanitair vlak.

Michiel Leen