Recordaantal rechtstreekse douaneaangiften via TRIS-Squid

Informaticabedrijf Intris telde in het afgelopen jaar maar liefst 390.000 rechtstreekse douaneaangiften. Via een nieuwe toepassing zet het platform nu ook in op snelle verbinding met verschillende informatiesystemen in de handelsstroom.

Ontevreden zijn ze niet bij het Antwerpse informaticabedrijf. Gebruikers van het platform TRIS Customs maakten in 2017 390.000 keer gebruik van de toepassing om douaneaangiften op te stellen en rechtstreeks aan de bevoegde instanties te bezorgen. Ter vergelijking: in het eerste jaar na de lancering, nu vijf jaar geleden, waren dat er iets meer dan 150.000.

NxtPort-ready 

Recent kreeg die douanetoepassing er een broertje bij. Met TRIS-Squid worden de communicatiemogelijkheden van het platform gevoelig uitgebreid. Customs-klanten zijn niet enkel meer geconnecteerd met de douaneoverheden, maar ook met BRUCloud (Brucargo) en de Antwerpse containerterminals (TUL-berichten).
Daarnaast kunnen Forwarding-klanten via TRIS-Squid e-Balieberichten en gevarengoedaangiftes versturen naar APCS, exportberichten naar Portbase (Nederland) en boekingen, verschepingsberichten en VGM naar de portaalsites INTTRA, GT Nexus en CargoSmart en ook NxtPort.

Eén portaal

"Voor de klant heeft het systeem het voordeel dat de klant maar één portaal nodig heeft om bij al die systemen aan te sluiten. Ze moeten dus niet telkens doorheen een testfase als ze in aanmerking willen komen voor connectie met een nieuw systeem. TRIS-Squid is ook voorzien op de implementatie van toekomstige platformen", meldt senior salesverantwoordelijke Tim Van Tichelen.

Michiel Leen