Protest tegen INEOS neemt hoge vlucht: 4.400 bezwaarschriften

Op de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de plannen van INEOS in de Antwerpse haven blijkt de omvang van het protest aanzienlijk te zijn. Een dertigtal organisaties en zo'n 4.400 burgers dienen een bezwaarschrift in.

Vandaag is de laatste dag waarop organisaties en burgers een bezwaarschrift kunnen indienen tegen de plannen van chemiereus INEOS in de Antwerpse haven. INEOS kondigde dit jaar een investering van drie miljard euro aan in Antwerpen, voor de bouw van onder andere een propaandehydrogenatiefabriek (PHD) en kraker. Een resem milieu- en burgerorganisaties trekt aan de alarmbel. Het gebruik van schaliegas uit de VS is een doorn in het oog van de protestbeweging Antwerpen Schaliegasvrij. In haar kielzog sloten onder andere stRaten-generaal, Groen Antwerpen Klimaatzaak, Bos+, Vogelbescherming Vlaanderen en Greenpeace zich aan bij het protest, want ook het feit dat er op het 95 hectare grote terrein vegetatie moet worden gerooid, is een deel van de protestbeweging een doorn in het oog. Zelfs al belooft INEOS meer natuurcompensatie te voorzien dan strikt wettelijk nodig is. Het bedrijf wil 55 hectare nieuw bos aanplanten, al is niet duidelijk waar in Vlaanderen dat moet komen. De aanpalende natuurgebieden zoals het Galgenschoor zouden onaangeroerd blijven. Volgens de protesteerders is helemaal niet duidelijk of de installaties er ooit komen. Dat het bos nu al moet wijken, is voor hen dan ook een brug te ver. 

Ook de manier waarop INEOS de projectaanvraag in drie delen heeft opgesplitst, elk met een eigen milieu-effectenrapport, kan op argwaan van de protestbeweging rekenen. 

Schaliegas weg

Volgens Gazet van Antwerpen tekenden 4.400 burgers protest aan tegen de plannen van INEOS. Antwerpen Schaliegasvrij wil dat cijfer nog niet bevestigen. De organisatie dringt aan op een Vlaamse maatregel die het gebruik van schaliegas gewoonweg verbiedt. Mocht INEOS voor ander gas opteren of een elektrische kraker willen bouwen, dan wil de beweging de plannen wel evalueren. Haar finaliteit is het schaliegas uit Vlaanderen bannen. 

Wat de impact van al dat protest nu precies zal zijn op de uitvoering van de INEOS-plannen, is koffiedik kijken. Bij het Havenbedrijf Antwerpen klinkt het: "Het is nu aan de stedelijke, provinciale en Vlaamse overheid om antwoorden te formuleren op de bezwaren. Het Havenbedrijf zal daarbij alle benodigde info verstrekken."

"Geen plasticfabriek"

Bij INEOS kregen we vanochtend niemand aan de lijn. Hans Casier, CEO van Ineos Phenol, zet in een opiniestuk in De Standaard wel het standpunt van het bedrijf uiteen: de benaming 'plasticfabriek' is volgens Casier te kort door de bocht, want het gaat om een productie-eenheid voor de grondstoffen propyleen en ethyleen, benodigd voor de productie van plastics die volgens INEOS vooral in hoogwaardige toepassingen zullen worden gebruikt. Casier stipt ook aan dat het bedrijf meer natuurcompensatie voorziet dan wettelijk verplicht is. 

Michiel Leen