OTM vreest dat stroomonderbrekingen logistiek zullen treffen

OTM vreest dat indien er deze winter de elektriciteit wordt afgeschakeld, de transport- en distributieactiviteiten hard getroffen zullen worden. De Belgische verladersorganisatie vraagt dan ook maatregelen om de hinder te beperken.

“Terwijl de publieke opinie met niet altijd duidelijke informatie mentaal voorbereid wordt op mogelijke stroomonderbrekingen in de komende winter, is het voor bedrijven (verladers en dienstverleners) gissen naar wat de werkelijke impact zal worden,” stelt OTM.

“Als er zal afgekoppeld worden, zal dit op bepaalde plaatsen tussen 5 uur en 8 uur 's avonds gebeuren. De perceptie wordt gecreëerd dat dit niet zo erg is: drie uurtjes in de vooravond, dat valt wel mee,” aldus de organisatie. Maar deze tijdsspanne is precies het einde van de dagactiviteit in veel bedrijven en dus ook het tijdstip waarop de productie van de dag op transport wordt gezet. Tevens komt dan de distributieactiviteit van expresoperatoren op gang.
“Het weze duidelijk dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de nefaste gevolgen voor de economische activiteit van bedrijven en voor de dienstverlening aan hun klanten. OTM dringt er bij de overheden dan ook op aan dat de nodige maatregelen worden genomen zodat de transport- en distributieactiviteiten geen hinder ondervinden,” aldus de organisatie tot slot.