Omstreden Belg aan het hoofd van groene EU-transportlobby

De Belg William Todts is met onmiddellijke ingang benoemd als ‘executive director’ van Transport & Environment. Hij volgt de Nederlander Jos Dings op, die de ngo na 13 jaar verlaat. Todts geldt als een expert inzake groene trucks, maar is omstreden.

Todts is geschiedkundige (KU Leuven) en master in de Europese studies (ULB). Hij startte zijn carrière als medewerker van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) en als assistent van de milieuvertegenwoordiger van België tijdens het EU-voorzitterschap in 2010. Toen werkte hij mee aan de onderhandelingen over de eerste CO2-normen voor bestelwagens.

Sinds 2011 werkt hij voor Transport & Environment eerst als ‘policy officer’ en sinds begin vorig jaar als directeur Freight and Climate. In die hoedaningheid stond hij aan het hoofd van de campagne van T&E om te bekomen dat ook de vrachtwagens opgenomen zouden worden in de EU-strategie van CO2-vermindering. Hij lobbyde voorts succesvol voor het concept van de veiligere en groenere truck, die de EU opnam in de herziening van de maten en gewichten van de zware vrachtwagens. Hij had ook invloed bij de uitwerking van de CO2-doelstelling voor de personenwagens, de zogeheten 95 gram CO2-limiet die tegen 2021 moet gehaald worden.

Tegenstander van CNG en LNG

Hij is echter ook in transportmiddens een omstreden persoonlijkheid. Zo is hij een tegenstander van de auto’s en trucks op aardgas als tussenstap naar een elektrificatie van het transport. Volgens hem zou dat een vergissing zijn vergelijkbaar met de inzet van biobrandstoffen, die uiteindelijk meer nadelig voor het milieu bleken. Hij stelt dat die stap kan overgeslagen worden en dat onmiddellijk moet ingezet worden op elektriciteit. Dat terwijl deze technologie voor vrachtwagens nog helemaal niet rijp is.

Nog meer omstreden is zijn strijd tegen de vrachtwagenconstructeurs als het gaat om de CO2-emissies. Hij beweert – ondanks alle bewijzen die het tegenoverstelde aanwijzen – dat de afgelopen 20 of 25 jaar het brandstofverbruik van de trucks ongewijzigd is gebleven en dus niet is gedaald.

Philippe Van Dooren