Nieuwjaarsbrief Wouter De Geest (CEO BASF Antwerpen)

Dagelijks brengt Flows een professionele nieuwjaarsbrief. Daarin kijkt de auteur uit ons vakgebied naar 2017 en 2018. Vandaag leest u de brief van Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen.

De highlights van 2017 op het vlak van logistiek en supplychain? Dan denk ik in eerste instantie aan de oprichting van NxtPort – een mijlpaal voor de havencommunity van de toekomst. Daarnaast stelde ik vast dat de mobiliteitsproblematiek steeds prominenter op de agenda werd geplaatst. Het stemde mij zeer hoopvol te zien dat er concrete initiatieven werden genomen die een antwoord bieden op het mobiliteitsvraagstuk.

Ook BASF Antwerpen nam het heft in handen. Samen met onze medewerkers ontwikkelden we initiatieven met focus op veilig woon-werkverkeer voor alle vervoersmodi: een fietsleasingprogramma werd opgestart, ons collectief busvervoer werd herdacht en we lanceerden een carpooling-app. Tegelijkertijd hielden we onze inspanningen naar een modal shift onverminderd vol.

'Outside-in perspectief'

Als ik wat ruimer mag denken, dan is het de kracht van verbondenheid die me het meest treft. Op onze site zijn de verschillende productie-installaties intensief verbonden met elkaar. Dankzij dit 'Verbund' springen we zeer efficiënt om met grondstoffen, energie en logistieke stromen. De voordelen waartoe verbondenheid kan leiden, zijn echter niet beperkt tot onze site alleen. Dit geloof in de kracht van verbondenheid motiveert mij om te blijven gaan voor gezamenlijke oplossingen op vlak van mobiliteit en duurzaamheid.

Ik ben ervan overtuigd dat we in 2018 nog meer het 'outside-in' perspectief moeten hanteren in plaats van ieders eigen belang te laten primeren. Het staat als een paal boven water dat we verder moeten evolueren van autonomie naar samenwerking en transparantie – over ondernemingen, sectoren en landsgrenzen heen. We beseffen steeds meer dat het virtuele verbinden van onze data tot enorme voordelen leidt. Het afstemmen van onze productieprocessen en businessprocessen met die van onze leveranciers en klanten, leidt tot innovatieve oplossingen en nieuwe business. Het stelt ons in staat om proactiever en flexibeler antwoord te bieden aan veranderende marktomstandigheden. Die opportuniteiten moeten we in 2018 ten volle benutten. Dan is er geen twijfel mogelijk – dan blijft onze haven een wereldspeler op vlak van welvaart en welzijn.

Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen