Nederlanders rekenen kilometerheffing evenveel door als Belgen

Iets meer dan 40% van de Nederlandse vervoerders kan de kilometerheffing in België integraal doorrekenen. Dat is ongeveer evenveel als het gemiddelde van de Belgische transporteurs. Die kunnen de kosten evenwel steeds moeilijker volledig factureren.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB) – de officiële Belgische marktobservator voor het wegvervoer – publiceerde zopas zijn eindrapport over de impact van de kilometerheffing op de sector van het wegvervoer in ons land. In dat verslag geeft het ook de cijfers van de impact op de sector in Nederland. Die zijn gebaseerd op een enquête van Transport en Logistiek Nederland.

Dat TLN dezelfde oefening deed als het ITLB is niet verwonderlijk: België is een belangrijke handelspartner van onze noorderburen. Van alle Nederlandse vervoerbedrijven laadt en/of lost 48% in België. Voor 65% van deze bedrijven is België bedrijfseconomisch een (zeer) belangrijk land.

Routes aangepast

Een opmerkelijke vaststelling in de rand van die enquête is overigens dat, door de kilometerheffing in België, maar liefst 8% van de Nederlandse vervoerders sinds de invoering ervan andere routes kiest om de heffing te vermijden. Mogelijks is dat mee verklaring voor het feit dat Vlaamse tellingen aangaven dat het vrachtverkeer op de Vlaamse wegen vorig jaar stagneerde.

Volgens de cijfers van TLN kan 43% van de Nederlandse vervoerders de kosten van de heffing in België volledig doorrekenen. 41% kan dat grotendeels, 11% voor een klein deel en 3% kan dat helemaal niet.

Volgens de laatste cijfers van het ITLB (vierde kwartaal 2016) kan 43,5% van de vervoerders de kosten van de heffing voor trajecten met lading volledig doorrekenen. 36,8% kan dat voor 80%, 3,4% voor 60%, 7,4% voor 40%, 2,2% voor 20% en 6,7% voor minder dan 20% of helemaal niet. Deze percentages komen dus grotendeels over met die van de Nederlandse vervoerders.

Nederlandse bedrijven die de kosten niet volledig kunnen doorrekenen, kunnen in totaal gemiddeld 74% van de gemaakte kosten factureren. Het gaat om minimaal 15 % en maximaal 98 %.

Moeilijkheden

Uit het eindrapport blijkt overigens dat de Belgische transporteurs het de laatste tijd moeilijker hebben om de heffing volledig door te rekenen. Net voor de aanvang van de kilometerheffing in april 2016 zei 35% van de vervoerders te denken dat zij de heffing volledig zouden kunnen doorrekenen voor de trajecten met lading. In het tweede kwartaal is gebleken dat 46,2% van hen dat het effectief kon. Dat percentage klom naar 48% in het derde kwartaal. Maar in het vierde kwartaal zakte dat dus tot 43,5% (zie tweede grafiek).

Op het traject zonder lading is het aantal vervoerders dat de heffing volledig kan doorrekenen een pak lager: slechts 18,3% gemiddeld voor de hele periode. Toch is er sprake van een lichte verbetering: tijdens het vierde kwartaal kon 24,4% de lege trajecten aanrekenen. In het tweede kwartaal was dat 16,5%.

De vervoerders zijn nog erger gesteld als het gaat om het doorrekenen van de overheadkosten. Slechts 18% kan dat, tegen 16,5% bij de effectieve invoering van de heffing.

Philippe Van Dooren