Extra voorheffing dreigt voor bedrijven linker-Scheldeoever

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) ontving zijn concessionarissen voor een ontbijtsessie over de veranderingen in het vennootschapsrecht en in de onroerende voorheffing. Beide wijzigingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de bedrijven.

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) organiseerde donderdagochtend een sessie waarin de beide evoluties werden toegelicht. Els Jennen, juriste bij de Maatschappij, zette mee haar schouders onder het project. “We focusten op twee thema’s. Enerzijds is er de aanpassing van het vennootschapsrecht vanaf 2019, die vooral een impact zal hebben op bvba’s. Anderzijds is er de herziening van de onroerende voorheffing, die bepaalde concessionarissen kan treffen. MLSO genoot tot nu toe van een onvoorwaardelijke vrijstelling van die onroerende voorheffing en we kunnen er nu geen beroep meer op doen.”

Extra betalen

Concreet: sommige bedrijven in het MLSO-gebied zullen een extra belasting moeten betalen. MLSO procedeerde lang tegen de invoering van de maatregel, maar het arrest van het Hof van Beroep uit maart van dit jaar houdt de schrapping van de vrijstelling overeind.

“Van de Vlaamse Belastingdienst hebben we evenwel nog niet veel concrete info. Hoeveel de belasting bijvoorbeeld bedraagt, is moeilijk in te schatten”, zegt Jennen. “Het evenement van donderdagochtend wou onze klanten vooral informeren over de stand van zaken in deze twee fiscaal-juridische dossiers. Het publiek bestond voornamelijk uit legal & finance-profielen. Zij waren blij met de ‘heads-up’ die we boden in deze dossiers, ook al is nu nog niet duidelijk in te schatten wat de precieze impact van de nieuwe regels wordt.”

Michiel Leen