Mega-investering UPS in wegvervoer VS

UPS heeft de acquisitie van Coyote Logistics, een van de grootste wegvervoerexpediteurs van de Verenigde Staten, afgerond. De Amerikaanse groep had 1,8 miljard dollar veil om zich te verzekeren van genoeg wegtransportcapaciteit.

In de VS ontstaat een capaciteitstekort in het wegvervoer dat te wijten is aan de economische heropleving en de vergrijzing van de chauffeurspopulatie. De meeste transport- en logistieke groepen zijn ‘asset light’ of ‘asset free’, zodat ze een beroep moeten doen op tractiebedrijven en zelfstandige chauffeurs. Die hebben vaak een vast contract met een ‘brokerage’ firma, een wegvervoerexpediteur, zeg maar.

Door het dreigende tekort is een rush ontstaan om dergelijke firma’s over te nemen. Zo heeft XPO Logistics – de nieuwe eigenaar van Norbert Dentressangle – er in de VS meerdere van binnengerijfd.

Ook UPS heeft capaciteit willen veiligstellen en kondigde de groep eind vorige maand aan dat ze Coyote Logistics wou overnemen. Deze deal is nu rond en is de grootste overname ooit van UPS.

Coyote Logistics

Coyote Logistics, dat pas in 2006 werd opgericht, biedt hoofdzakelijk grootschalige FTL-diensten (volle vrachten) aan, alsook een aantal andere transportgerelateerde diensten. De omzet bedroeg in 2014 ruim 2,1 miljard dollar. Volgens het bedrijf zitten 12.000 bedrijven in het klantenbestand en kan het een beroep doen op 35.000 lokale, regionale en nationale transporteurs.

Volgens UPS zal deze acquisitie de mogelijkheid bieden om synergieën op transportgebied te ontwikkelen, de retourvrachten beter te organiseren, ‘cross-selling’ aan verladers aan te bieden en technologie en best practices te delen. De CEO van Coyote, Jeff Silver, blijft op post. Hij zal rapporteren aan Alan Gershenhorn, de CCO van UPS. Coyote blijft evenwel zelfstandig opereren.

Efficiëntieslag

Tien jaar geleden heeft UPS de LTL-specialist Overnite Transportation gekocht voor 1,25 miljard dollar. Die is inmiddels opgegaan in UPS Freight, die in de VS de vijfde grootste LTL-vervoerder is geworden. Inmiddels is gebleken dat een nieuwe stap nodig was.

Naast het dreigende capaciteitstekort is de achterliggende gedachte van de aankoop dat UPS zijn wegvervoeractiviteiten beter moet organiseren. Al jaren worden dringende pakjes binnen de VS per vliegtuig vervoerd en minder dringende per langeafstandstrucks. Ook het wegvervoer is seizoensgevoelig en variaties in het ladingaanbod moeten beter opgevangen worden. Tevens worden te veel kilometers leeg gereden. Vooral de retourvrachten zijn door de geografische onevenwichten in vraag en aanbod een probleem.

Door Coyote over te nemen verzekert UPS zich van capaciteit én flexibiliteit, zonder in ‘assets’ te moeten investeren.

One stop shop

Een tweede aspect is dat UPS zich – ook al sinds jaren – meer als een ‘full service provider’ van logistieke diensten wil profileren. Maar de vloot is niet altijd aangepast aan de wensen van de verladers. Nu kan de groep via Coyote, naast LTL- en FTL-vervoer, ook andere transportdiensten aanbieden (frigo, bulk, ...) en zich beter als een ‘one stop shop’ ontwikkelen.