Maurizio Aponte: "Geloof niet in schepen zonder bemanning"

De Antwerpse Propellerclub en Universiteit Antwerpen hebben dezer dagen de vertegenwoordigers van de Italiaanse zustervereniging over de vloer. De focus van de ontmoeting ligt op gedeelde uitdagingen: digitalisering, goed bestuur en autonoom varen.

De Antwerpse Propellerclub en het departement Transport And Regional Economics (TPR) van de Universiteit Antwerpen waren vanochtend gastheer voor een ware 'who's who' van de Italiaanse maritieme industrie. Niet alleen Italiaans transportminister Mauro Coletta schoof aan, ook vertegenwoordigers van de havenbedrijven in de Italiaanse havens en Maurizio Aponte, voorzitter van de raad van bestuur bij MSC, kwamen aan het woord. Aan Antwerpse zijde namen onder andere transporteconomen Hilde Meersman, Christa Sys, Thierry Vanelslander, Eddy Van de Voorde en Edwin Van Hassel het woord, net als NxtPort-topman Geert De Wilde. 

Op de agenda: debatten over de toekomst van de (mediterrane) scheepvaart, vraagstukken rond governance en een realistische inschatting van enerzijds de gezondheid van de Italiaanse maritieme sector en anderzijds de uitdagingen die digitalisering en automatisering voor de scheepvaart brengen. 

Ongenoegen over wetgeving 

In Italië blijkt nogal wat ongenoegen te bestaan over de hervormde wetgeving rond het bestuur van de havens. Vito Totorizzo, scheepsagent en terminaloperator in de haven van Bari, meent dat de huidige structuur, met veel meer verschilende partijen rond de tafel, te veel politieke en te weinige economische focus heeft. "Deze wettelijke structuur is op termijn niet goed voor de havens", meent hij. 

Ook Fabrizio Vettosi, governor van de Italiaanse scheepseigenaarsvereniging Confitarma, heeft een boodschap voor de politiek, meer bepaald voor de minister die vooraan in de zaal aandachtig luistert. Vettosi is van mening dat er dringend meer werk moet worden gemaakt van de spoorcorridor door de Brennerpas, die Italië, en dan vooral Triëste, de kans moet geven zich te profileren als multimodale hub tussen Duitsland en Turkije. "Italië heeft dezelfde niveaus van staatsschuld als België, maar in België wordt tenminste geïnvesteerd in bruikbare infrastructuur", besluit Vettosi. De bouw van de Brenner Base Rail Tunnel is voorzien voor 2026.

Intussen mag blijken dat de scheepvaart in Italië de crisis heeft overleefd, met dank aan de roro- en de ferry-industrie. Uitdaging is nu om in historische havencentra als Napels de infrastructuur te moderniseren, met respect voor de historische havengebieden. 

Digitalisering

Voor Maurizio Aponte zijn concrete vragen weggegelegd over de toekomst van de scheepvaart. De digitalisering en vooral het bundelen van datastromen is een proces waarin MSC verschillende initiatieven neemt, soms samen met andere scheepvaartspelers, soms alleen. Zo wordt er gewerkt aan DGSA, een platform dat de datacommunicatie moet standaardiseren tussen de verschillende operatoren, douane en havenbedrijven, en uiteraard de klant. Aponte gelooft ook sterk in het inzetten van gemarkeerde containers, die gedurende het hele traject door de klant worden gevolgd en gemonitord. Ook de zichtbaarheid en traceerbaarheid van reefercontainers wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. "En dan is er nog het platform van Maersk en IBM, waarvan zij hopen dat wij het ook zullen gebruiken", voegt Aponte er ironisch aan toe. 

Aponte:"Geloof niet in schip zonder crew"

Op de vraag of de data op termijn niet belangrijker worden dan het schip, antwoordt Aponte negatief. "Data worden steeds belangrijker, maar cargo verschepen is onze broodwinning. Bij MSC geloven we dat supplychainmanagement en end-to-endcontrole steeds belangrijker worden. Dan moet je ook kunnen integreren met de ERP-systemen van de klant."

Ook in autonome schepen ziet Aponte geen brood. "Misschien omdat ik uit een familie van zeelui kom. Maar de crew cost voor een schip van 20.000 teu en meer is vandaag al behoorlijk klein. Veel bedrijven willen ons overtuigen van de noodzaak van autonome schepen. Slimmer zullen schepen sowieso worden, omdat er dan sneller en efficiënter wordt gevaren. Maar in een schip zonder bemanning geloof ik niet."

Michiel Leen