Maritieme start-ups vinden vlot de weg naar 'The Beacon'

The Beacon, een broedplaats voor start-ups rond het 'internet of things' in het voormalige Tolhuis, loopt vol. Een eerste selectie van tien bedrijven trekt er in. Daarbij zijn start-ups uit de maritieme en logistieke sector goed vertegenwoordigd.

De eerste tien bedrijven die hun intrek nemen in The Beacon zijn bekend. Sinds het project eind maart werd voorgesteld, kandideerden tientallen bedrijven voor een plaatsje in de nieuwe hotspot. Na een eerste selectie blijven er nu tien over, waarmee het gebouw al voor de helft ingenomen is. Het gaat om zeer uiteenlopende bedrijven, maar de maritieme en logistieke sector zijn goed vertegenwoordigd.

Onbemande schepen

Zo vindt Seafar er zijn plek. Deze start-up ontwikkelt technologie om onbemande schepen bij goederentransport via binnenvaart en in het havengebied aan te sturen. Vanuit The Beacon wil Seafar samenwerkingen opzetten met andere partners, zoals het Havenbedrijf Antwerpen, en zo nieuwe producten en diensten sneller te doen ontwikkelen.

De scale-up Rombit ontwikkelt totaaloplossingen voor smart cities en industriële ondernemingen. Rombit connecteert personeel, materieel en toestellen via één overzichtelijk cloudplatform. In The Beacon zal de scale-up aan onderzoek en ontwikkeling doen. Meer specifiek zal Rombit bekijken hoe zij voor de Antwerpse haven IoT-producten kunnen inzetten. Eerder werkte Rombit al samen met Brabo rond efficiëntere planning.

Dynamisch netwerk

Dockflow transformeert dan weer traditionele, lineaire supplychains naar dynamische handelsnetwerken. De Antwerpse start-up doet dit door een netwerk-infrastructuur, een zogenaamde digitale backbone te ontwikkelen voor gegevensuitwisseling. Hierdoor kunnen zowel technologische, organisatorische als juridische innovaties geïmplementeerd worden.

Aloxy, een spin-off van imec en Universiteit Antwerpen, ontwikkelt IoT-technologie voor de proces- en chemische industrie. Deze technologie moet de veiligheid verhogen, processen automatiseren en nieuwe inzichten in de productie verwerven. In The Beacon krijgt Aloxy de nodige ruimte voor lopende en toekomstige onderzoekssamenwerkingen. Ook datadeelplatform NxtPort vindt een plek in The Beacon. 

Ook Start it @KBC verhuist voor minstens twee jaar naar het Tolhuis. De start-upincubator zal er jonge start-ups begeleiden totdat de renovatie van zijn thuisfront in de Boerentoren achter de rug is.

Capital of things 

Het uitbouwen van The Beacon past in de ambitie van de Stad Antwerpen om een voortrekkersrol te spelen in het ontwikkelen van een Internet of Things, zodat Antwerpen op termijn 'capital of things' kan worden. Ook de Antwerpse havenspelers worden in dat verhaal betrokken. 

Bedrijven die interesse hebben in een stekje in The Baacon kunnen zich nog tot 24 juni kandidaat stellen. Ze kunnen hier terecht voor meer info. 

Michiel Leen