Lean & Green-succes heeft twee gezichten

In Vlaanderen blijft de dynamiek in het ‘Lean and Green’-programma groot. In Wallonië, daarentegen, sputtert de motor. En het specifieke programma voor de expeditiesector zou na de zomer van de grond moeten komen.

Zes Vlaamse bedrijven hebben vorige week een ‘Lean & Green Star’ in ontvangst genomen en opnieuw vijf bedrijven hebben een ‘Lean and Green Award’ gekregen. Zij ontvingen hun trofee bij Gyproc (Kallo) uit handen van Wouter Van Besien (Groen). Het is al de zevende groep bedrijven die via het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Lean & Green wordt en de tweede keer dat sterren worden overhandigd.

Een bedrijf krijgt een ‘award’ voor zijn plan van aanpak om minstens 20% CO2-uitstoot in zijn transport- en logistieke activiteiten te verminderen. De Lean and Green Star, daarentegen, is de formele erkenning dat een bedrijf de 20% CO2-reductie doelstelling effectief heeft behaald of zelfs overschreden. In beide gevallen gebeurt de neutrale evaluatie van de dossiers door het departement MOBI van de VUB.

Vijf awards en zes sterren

Apton, Artsen Zonder Vakantie, Fost Plus, IMOG en Transport Verbeken zijn de vijf nieuwe winnaars van de Lean & Green-award. Met hen erbij zijn er nu 74 Vlaamse bedrijven Lean & Green. Carglass Distribution, Covestro, HAVI Logistics, Jost Group division beverages (Vervoer Verbessem), Ninatrans en TDL Group mogen zich vanaf nu tot het select groepje Lean & Green Stars rekenen.

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie lijkt een vreemde eend in de bijt, maar de negatieve impact op het milieu van het transport van (verbruiks)materiaal en medicatie naar partnerziekenhuizen in Afrika was een doorn in hun oog. Deelname aan het Lean & Green-programma hielp hen om dit structureel aan te pakken en te herzien.

“Medicatie en medisch materiaal wordt bijna volledig vanuit België naar de partnerziekenhuizen in Afrika getransporteerd. Door meer ter plekke aan te kopen sparen we heel wat transport uit. Daarnaast gaan we ook voor een ‘modal shift’ voor het resterend materiaal dat wel nog van hieruit wordt verstuurd: in plaats van luchtvracht kiezen we nu zoveel mogelijk voor maritiem transport. Dit duurt langer, maar de ecologische impact is veel lager”, aldus AZV-directeur Inge Weber.

Dubbel besparen

De verschillende winnaars halen als grote troef van het VIL-programma aan dat ze door deelname eindelijk eens alle CO2-emmissie in kaart hebben gebracht. Een oefening die anders niet snel of niet gebeurt. Door hier een gedetailleerd zicht op te hebben is het gemakkelijker potentiële grote en kleine besparingen te benutten.

De Star-winnaars benadrukken dat de sleutel tot succes erin bestaat om alle afdelingen te mobiliseren. Stefan Wijns, General Manager bij Star-winnaar TDL Group: “Het algemene aankoopbeleid (zuinige trekkers), aanwervingsbeleid (chauffeurs met privéwagen die niet te ver wonen), salesbeleid (intensieve klantensearch naar retourvrachten) en planningsbeleid (maximale beladingsgraad) werden zo hard aangepast dat het een cultuur geworden is binnen TDL Group. Het milieu is hierbij een grote ‘trigger’ maar de daarmee gepaard gaande kostbesparing, in een tijd waar de tarieven zo hard onder druk staan, is zeker welkom!”

Het sputtert in Wallonië

Meerdere bedrijven toonden de voorbije maanden interesse om ook Lean & Green te worden. Het VIL voorziet daarom dit najaar de opstart van een nieuwe groep. Sinds 2012 ondersteunt en begeleidt het VIL zowel logistieke dienstverleners als verladers bij hun inspanningen.

Die inspanningen worden in de aanvangsfase door sommige bedrijven wat onderschat. Een award – en meer nog, een ster – behalen vraagt heel wat energie en tijd. Vooral dat laatste kan het voor kmo’s moeilijker maken om aan het programma deel te nemen.

Dat is te zien in Wallonië, waar onlangs slechts twee bedrijven tijdens de derde lichting van Lean and Green hun award hebben gekregen (Bidvest en Transports Vervoir), wat het totaal op 14 bedrijven brengt.

“Wallonië telt zoals geweten gemiddeld kleinere bedrijven. Tevens is de densiteit van transportbedrijven ook kleiner dan in Vlaanderen. Dat maakt het voor ons moeilijker om de bedrijven te sensibiliseren voor het Lean and Green-programma”, zegt Bernard Piette, directeur van Logistics in Wallonia, die het programma in samenwerking met het VIL in Wallonië uitrolt.

“Het is niet zo dat de bedrijfscultuur bij ons minder ‘groen’ is, maar we merken dat veel van de bedrijven die we contacteren het moeilijk hebben om de marketing- en communicatievoordelen te integreren. Zelfs bedrijven die een award hebben gekregen, zijn traag in het bestickeren van hun voertuigen, bijvoorbeeld”, aldus Piette. Wat ook meespeelt is dat niet alle bedrijven – ook verladers – overtuigd zijn van het feit dat de CO2-emissies verlagen ook een gunstig effect kan hebben op de kosten en de efficiëntie.

Expeditiesector

Het leek er even op dat het opstarten van een Lean and Green-programma specifiek voor de expeditiesector ook niet echt van de grond kon komen, wegens gebrek aan interesse. De lancering van het initiatief gebeurde in februari. Toen al werd door VIL en VEA – die hierin samenwerken – gezegd dat het geen sinecure zou zijn, omdat het de eerste keer is dat zo’n programma op maat van de expediteursector geschreven wordt.

“Wij hebben nu zeven expediteurs bereid gevonden om er aan deel te nemen”, zegt Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA. “We zitten wel nog in de aanvangsfase. Samen met de bedrijven en het VIL moeten we nu de methodiek uitwerken. Het is immers niet zo evident voor een expediteur om aan te tonen dat hij binnen zijn activiteiten 20% van de CO2-emissies in een periode van vijf jaar kan verminderen, vermits hij niet zelf beschikt over de transportmiddelen.”

“We gaan na de zomer die methodiek bespreken en zien wat kan en wat niet. Ik verwacht dat dat tijdens de sessies met de expediteurs naar boven zal komen. Met het VIL gaan we zien hoe we het programma kunnen vertalen naar de flows die de expediteurs organiseren. Het model staat er. Nu moeten we zien hoe we de accenten kunnen verplaatsen.”