Lean & Green-programma voor expediteurs eindelijk van start

Acht expeditiebedrijven zijn gisteren gestart met Lean & Green. Een speciale editie voor de expeditiesector stond al langer in de steigers, maar het was een hele uitdaging om effectief te kunnen starten. VIL en VEA zijn er uiteindelijk in geslaagd.

Bedrijven die aan Lean and Green deelnemen, werken een plan van aanpak uit om binnen een periode van vijf jaar hun  CO2-uitstoot voor hun transport- en logistieke activiteiten minimaal een vijfde te verminderen. Als organisator van het verzenden van goederen, zonder eigen transportmiddelen, is het voor een expediteur echter geen evidentie om aan te tonen dat hij dat binnen zijn activiteiten kan verwezenlijken.

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en de Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA) waren al begin dit jaar gestart met de moeilijke uitwerking van deze specifieke award. Deze is immers een unicum binnen het kader van het Lean and Green-concept: het is de eerste keer dat zo’n programma op maat van de expediteursector geschreven wordt. Maar het is nu zover: acht expeditiebedrijven gaan een specifiek plan van aanpak uitwerken om de CO2-uitstoot te verminderen van de goederenstromen die onder hun regie vallen.

Uitdagingen

“Tijdens het traject zal vanuit de specifieke rol van de expediteur bekeken worden op welke manier hij kan bijdragen aan duurzame transportoplossingen en zo aan het verminderen van de eraan gerelateerde CO2”, zegt Steve Sel, VIL-projectofficier die de bedrijven begeleidt.

“Dat het vrij lang heeft geduurd om van start te gaan, heeft niet zozeer met de methodologie te maken, want die blijft eigenlijk dezelfde als voor de andere doelgroepen. Het verschil is dat de expediteur ‘non asset’-gebaseerd is. In tegenstelling tot een transporteur kan hij dus geen milieuvriendelijke truck kopen, bijvoorbeeld. Dat geldt weliswaar ook voor de verladers, maar zij kunnen bijvoorbeeld aan ‘green tendering’ doen”, zegt hij.

“Wat de expediteur wel kan doen, is de klant meer duurzame oplossingen aanreiken die even competitief zijn, bijvoorbeeld via het Centraal Boekingsplatform. Hij is echter afhankelijk van wat de verlader uiteindelijk beslist. Er zijn dus een aantal uitdagingen, zoals de afdwingbaarheid bij de klant en het ter beschikking stellen van de nodige data. Wij zijn dan ook blij dat acht bedrijven bereid zijn gevonden om die uitdagingen te willen aangaan”, klinkt het nog.

“Door hun deelname aan deze Lean & Green editie zullen de expediteurs kennis verwerven om CO2-gunstige alternatieven aan te bieden en deze ingang te doen vinden bij hun klanten. Via die kennis verhogen ze dus hun toegevoegde waarde, door als organisator ook duurzame oplossingen te kunnen aanreiken”, zo besluit Sel.

Trendsetters

“VEA wil de Antwerpse expediteursgemeenschap internationaal in de markt te zetten als trendsetter voor duurzamere wereldwijde logistieke stromen”, aldus Olivier Schoenmaeckers, directeur bij VEA.

Hij is er voorts van overtuigd dat er de komende jaren meer en meer overheidsmaatregelen zullen worden opgelegd om bedrijven ertoe aan te zetten naar duurzame oplossingen op zoek te gaan. “VEA wil de Antwerpse expediteurs hierin bijstaan en hen nu reeds de mogelijkheid bieden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren”, voegt Schoenmaeckers toe.

Acht bedrijven

Ook voor deze specifieke awards gebeurt de evaluatie van dossiers door de VUB-MOBI. “Bij een positieve evaluatie ontvangen zij de Lean & Green-award in de lente van 2017. Op dat moment worden de namen van de laureaten bekend gemaakt”, zegt VIL-communicatieverantwoordelijke Anke D’Halleweyn.

“Namen van de kandidaten worden bij de start nooit gegeven. Dat komt omdat de ervaring leert dat niet elk bedrijf erin slaagt om een plan voor de beoogde CO2-reductie uit te werken dat door VUB-MOBI wordt goedgekeurd. VIL heeft al 100 bedrijven begeleid, maar slechts 74 van hen hebben een award behaald”, zei ze nog.

Wanneer de bedrijven binnen de periode van vijf jaar de 20% CO2-reductiedoelstelling effectief realiseren of overtreffen, krijgen ze een Lean and Green Star. Al twaalf bedrijven hebben een ster behaald.