Kilometerheffing: “Verladers moeten met vervoerders samenwerken”

OTM roept de verladers op om, samen met hun vervoerders te zoeken naar manieren om de meerkosten van de kilometerheffing op een efficiënte manier op te vangen. "Samen zoeken naar een hogere belastinggraad en minder lege ritten" is de boodschap.

De Belgische verladersorganisatie OTM hield onlangs in samenwerking met VIB een infosessie niet alleen over de praktische aspecten van de heffing, maar ook over de gevolgen. De sessie was dan ook deels bedoeld om de verladers tips, structurele oplossingen en raadgevingen mee te geven.

“Als verladersorganisatie zijn wij zeer bezorgd om wat hier staat te gebeuren. In een uitermate sterke concurrentiële omgeving moet iedere kostenverhoging vermeden worden,” zegt OTM. Volgens haar is de kilometerheffing immers een bijkomende belasting – die geen oplossing zal bieden aan het dagelijks fileleed – naast diverse andere toeslagen zoals security kosten, fuel surcharges, wachttijden aan de grens en in de havens, tolkosten, overzetkosten … 

Geen enkel positief resultaat

Ook heeft OTM kritiek over de aanwending van de inkomsten. Ze vreest dat de geplande netto-opbrengst van 181 miljoen euro voor het Vlaams gewest onvolledig zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur en ook zal dienen om het budgettaire deficit wat te verlichten.

“Wat ook opvalt is dat 189 miljoen euro van de totale 504 miljoen euro gaat naar werkingskosten, (37.5%) enkel en alleen om het systeem draaiend te houden”, aldus OTM, (foto) die ook kritiek heeft op het feit dat de verladers niet betrokken zijn geweest in het overleg met de ministeries.

De conclusie van OTM is dan ook dat met uitzondering van de verhoogde inkomsten voor de staatskas, deze maatregel geen enkel positief resultaat zal opleveren. “Alleen blijkt geen enkele overheid momenteel deze conclusie te trekken”, klinkt het.

Alternatieven

De verladersorganisatie geeft dan ook een aantal adviezen, die zowel structureel zijn als op bedrijfsniveau.

Vermits de kilometerheffing geen positief impact zal hebben, zegt OTM dat er gezocht moet worden naar structurele oplossingen, zoals het bundelen van goederenstromen, het oprichten van consolidatiepunten die 24 uren bereikbaar zijn, de verruiming van de venster- en openingstijden (70% van het verkeer situeert zich tussen 6 en 21 uur), het promoten van nachtelijke stadsdistributie, het inzetten van ecocombi’s en het inzetten van alternatieve vervoersmiddelen.

“Kleinere vervoerders zullen het nog lastiger krijgen om te overleven. Grotere vervoerders met een meerwaarde in de supply chain hebben iets meer mogelijkheden”, aldus OTM. Cijfers die tijdens de infosessie door Ziegler werden aangebracht, tonen dat een algemene procentuele verhoging toepassen gebaseerd op gemiddelden volkomen, af te raden is. Het traject heeft immers een zeer grote invloed op de som van de heffing.

Raadgevingen

De organisatie geeft dan ook de raad aan de verladers om samen met hun vervoerders de rekening te maken om de meerkosten op een efficiënte manier op te vangen. Ook moeten ze samen zoeken naar alternatieve oplossingen. Want, zo wordt gesteld, een verlader is niet gebaat indien zijn vervoerder in de problemen geraakt: “De beste oplossing voor beiden moet uitgewerkt worden.”

OTM zet dan ook een aantal raadgevingen op een rij, waarvan de meeste ‘common sense’ zijn maar een aantal als controversieel kunnen worden bestempeld. OTM omschrijft ze zelf als volgt:

 • Stimuleer uw vervoerder om minimum Euro5-voertuigen in te zetten
 • Betere oplossingen te zoeken - hogere belastinggraad (minder lege ritten)
 • Indien mogelijk voertuigen van minder dan 3,5 ton inzetten - andere vervoersmodi zoeken
 • Reorganisatie van distributienetwerken en opslagplaatsen
 • In- of outsourcen van bepaalde handelingen in het vervoersproces. Voor de meeste verladers en vervoerders is het geen gemakkelijke opgave. Investeer voldoende tijd in de voorbereiding en analyse, negotieer op basis van werkelijke gegevens met uw vervoerder.
 • Hou rekening met eventuele marktcorrecties. Locatie van de vervoerders, type voertuig, beladingsgraad, subcontracting, netwerken... gaan een grotere rol spelen.
 • Kostprijsberekening per traject
 • Transportpooling met andere bedrijven
 • Frequentie van leveringen bekijken
 • Streven naar volle ladingen
 • Alternatieve brandstoffen

Gevolgen

Maar zelfs dan verwacht OTM een stijging van alle transportkosten, die de consument uiteindelijk zal betalen voor de extra kosten.

Ook kan de heffing een averechts effect hebben op de ligging van de DC’s. Een vervoerder uit Nederland zal Antwerpen goedkoper kunnen beleveren dan een DC gelegen in Namen, stelt de organisatie vast.

Ook voor de bediening van het Duitse hinterland voor containers die nu vanuit Antwerpen vervoerd worden, wordt gevreesd. Naar Duitsland betaalt men de kilometerheffing in België, het Eurovignet in Nederland en de Maut in Duitsland. “Het zou logisch zijn dat invoerders opteren voor Rotterdam voor het vervoer naar Duitsland, vermits in Nederland geen kilometerheffing moet betaald worden. De kans is groot dat Antwerpen containertrafiek zal verliezen tegenover Rotterdam, klinkt het.