Investeringen in Belgische havens gingen in 2013 omlaag

In 2013 daalden de directe investeringen in de Belgische havens globaal genomen met 3,3%, tonen cijfers van de NBB. De vier Vlaamse zeehavens zagen hun cijfer met 3,2% zakken. De enige Belgische haven die meer investeringen lokte, was Brussel.

De Nationale Bank van België (NBB) had in oktober al haar flashraming over de toegevoegde waarde en de tewerkstelling die de Belgische havens – Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende, Luik en Brussel –  in 2013 genereerden. De zopas gepubliceerde definitieve cijfers liggen in die lijn.

Toegevoegde waarde

Uiteindelijk komt de NBB uit op een stijging van 0,7% naar 30,41 miljard euro wat de totale toegevoegde waarde betreft. De directe toegevoegde waarde zakte heel licht (-0,1% naar 16,45 miljard euro), maar de indirecte zat in de lift (+1,6% naar 13,96 miljard euro).

Antwerpen (18,97 miljard) levert de grootste bijdrage, gevolgd door Gent (6,70), Luik (2,53), Zeebrugge (1,86), Oostende (0,96) en Brussel (0,89). Het totaal ging in Antwerpen, Oostende en Brussel omlaag. In Gent, Zeebrugge en Luik was een stijging te zien.

Tewerkstelling

De tewerkstelling bleef op peil, met een kleine plus van 0,1% naar bijna 259.200 voltijdse equivalenten (vte), waarvan 116.700 rechtstreekse en 142.500 onrechtstreekse banen.

Antwerpen (149.700 vte) staat ook daar afgetekend op kop, met Gent (60.720) op de tweede plaats en Luik (22.120) op drie. Zeebrugge (20.200) staat op vrijwel gelijke hoogte met Luik. Ook Oostende (10.500) en Brussel (8.300) blijven belangrijke tewerkstellingspolen in verhouding tot hun trafiek.

Qua tewerkstelling gingen alleen Antwerpen (+1,2%) en Gent (+2,4%) erop vooruit. Luik (-5,6%) en vooral Brussel (-11,8%) kregen rake klappen. Zeebrugge (-0,9%) en Oostende (-1,5%) konden het verlies beperken.

Investeringen

In het definitieve rapport staan ook cijfers over de directe investeringen in de zes havens in 2013. Die kenden een krimp van 3,3% naar 3,31 miljard euro. Twee derden daarvan staat op naam van Antwerpen, waar de investeringen nog vrij goed standhielden, wellicht mede dankzij de bouw van het Deurganckdok (foto). De daling bleef in de Scheldehaven beperkt tot 0,7% naar 2,31 miljard euro.

Gent (-7,4% naar 424,7 miljoen euro), Zeebrugge (-11,9% naar 212,3 miljoen) en Oostende (-22% naar 75,9 miljoen) ging het in 2013 minder goed af. Samen keken de vier Vlaamse zeehavens aan tegen een terugval van 3,2% naar 3,03 miljard.

Ook Luik bleef onder het peil van 2012 steken. De investeringen bedroegen 211 miljoen (-13,2%). De enige haven die qua investeringen een stap vooruit kon zetten, was uiteindelijk Brussel. De directe investeringen klommen daar zelfs 34,5% hoger dan het jaar voordien. Maar met een eindtotaal van 67,6 is Brussel ook de haven met de kleinste impact op het eindtotaal.

Globaal genomen kalfden de investeringen in de maritieme cluster met 14% verder af in 2013, terwijl ze in de niet-maritieme cluster opnieuw stegen, ditmaal met 6%.