Huts vindt nieuwe bestemming voor afgekeurde musicalhal

De evenementenhal op linkeroever van Katoen Natie voor Studio 100, krijgt een nieuwe bestemming als centrale locatie in een cultureel belevingsparcours. Dat werd vandaag voorgesteld in aanwezigheid van Katoen Natietopman Fernand Huts.

In september vorig jaar kregen Katoen Natie en Studio 100 te horen dat ze geen musicalopvoeringen konden organiseren in de hal die Katoen Natie speciaal daarvoor wilde gaan bouwen op linkeroever. Een streep door de rekening, want de plannen waren al te ver gevorderd om af te blazen. Fernand Huts liet destijds nog niet in zijn kaarten kijken als het ging over de herbestemming van de evenementenhal. 

Sluwe vos 

Daar komt vandaag verandering in. De evenementenhal krijgt een tweede leven als 'Hof van Koning Nobel', het begin - en eindpunt van  een nieuw cultuur - en natuurbelevenisparcours in het Waasland, waar Katoen Natie, Indaver en The Phoebus Foundation (de stichting waarin Huts' kunstcollectie is ondergebracht) hun schouders onder zetten. Onder de noemer 'VOSSEN. Expeditie in het land van Reynaert' werd een fietsparcours opgezet in het land van Waas en Hulsterambacht, opgebouwd rond de Middeleeuwse legenden rond de vos Reynaert. De Middeleeuwse manuscripten vermelden immers het Waasland als locatie voor de capriolen van de sluwe vos. 

Een herhaling van het Studio-100-scenario vreest Huts niet. De musicalvoorstellingen werden destijds niet toegelaten omdat werd gevreesd dat de toeloop van een 1.600-tal toeschouwers per show de veiligheid in de seveso-zone op Linkeroever in het gedrang zou brengen. "We zijn heiliger dan heilig in deze", zegt Huts. "Fietsen in de haven is toch niet verboden? De overheid organiseert zelf fietsroutes in het Havengebied op de Linkeroever. Onze bezoekers starten in de haven, maar onze route leidt hen snel naar het omliggende natuurgebied." Daar komt nog bij dat de bezoekersaantallen voor VOSSEN er wellicht heel anders uitzien: Huts mikt initieel op zo'n 30 bezoekers per dag. 

De evenementenhal op een uithoek van de Katoen Natie-terreinen aan de Burcht Singelberg, wordt momenteel nog volop omgebouwd tot een Efteling-achtige locatie. Bij het werfbezoek vandaag was er nog heel wat werk aan de winkel, maar de decorbouwers ter plaatse maken zich sterk dat ze de klus tegen de openingsdatum van vijf mei volledig geklaard zullen hebben. Over het prijskaartje van de operatie werd bij de voorstelling niets gezegd. Er is wel sprake van finacniële steun door de provincie Oost-Vlaanderen. 

Huts, geflankeerd door kunsthistorica Katharina Van Cauteren en Reynaertkenner Rik Van Daele, rekent het Reynaertverhaal tot de top van de wereldliteratuur. Bij de eerste halte van het parcours wordt het antieke verhaal nog eens opgefrist. Speciaal voor VOSSEN werd het verhaal van Reynaert herschreven en in een 21ste-eeuws jasje gestoken. Volgens Huts kan het verhaal van de schurkachtige vos en zijn aanvaringen met de hypocriete hofhouding van andere bosdieren ook vandaag nog inspireren. Ieder deelnemend gezin ontvangt een gratis exemplaar van het boek mee naar huis. Op de verschillende tentoonstellingslocaties wordt het verhaal van Reynaert de Vos opnieuw verteld met 3D-animaties en virtual reality.

Oude Vlaamse meesters 

Het parcours omvat vier thematentoonstellingen waarin heel wat werk van oude Vlaamse meesters – genre Rubens, Teniers en Ortelius – aan bod komen. In die zin ligt het project in het verlengde van de tentoonstellingsprojecten 'Oer' en 'Voor God en Geld' waar Huts eerder zijn schouders onder zette. Langsheen het fietstraject is dan weer veel ruimte voorzien voor moderne beeldhouwkunst. De route leidt ook door de natuurgebieden van het Waasland en de grensstreek met Nederland. 

Paraktisch: het traject gaat op 5 mei officieel van start. De organisatie schat in dat je er als bezoeker toch wel een dag zoet mee bent. Hoewel er verschillende trajecten mogelijk zijn, moet je toch rekenen op een goede 40 fietskilometers. 

Praktisch: VOSSEN loopt van 5 mei tot en met 30 september. Het standaardtarief bedraagt 15 euro, jongeren tot en met 18 jaar krijgen gratis toegang. Meer info vind je hier

Michiel Leen