Eerste reacties op fusie havens Antwerpen-Zeebrugge positief

De private havengemeenschappen in Antwerpen en Zeebrugge reageren eerder positief op de aangekondigde fusiegesprekken tussen beide havens. Een aantal uitdagingen kunnen ze immers beter samen aanpakken. Veel bedrijven zijn al in beide havens actief.

“Wij staan zeer positief tegenover deze volgende fase in de samenwerkingsgesprekken, zolang die ten goede komt van het bedrijfsleven”, zegt Marc Adriansens, voorzitter van zowel de Voka – Vlaamse Havenvereniging als Apzi-Voka West-Vlaanderen, die respectievelijk de Vlaamse en Zeebrugse private sector verenigen. “Alles wat onze havens efficiënter en competitiever maakt, is welkom. Zeker in het licht van de grote veranderingen van de supplychains die op ons afkomen.”

Niet toevallig is hij vandaag op een congres van de Europese federatie van automotive behandelaars in Berlijn, die helemaal draait rond de impact van digitalisering, klimaatverandering en veranderend consumentengedrag. “Om deze uitdagen aan te gaan, zullen we de bestaande middelen en infrastructuur efficiënter moeten gebruiken. Het is ook moeilijker geworden om projecten te realiseren, denk maar aan de moeite die het gekost heeft om na twintig jaar eindelijk vooruit te geraken in de bouw van een tweede zeesluis in Zeebrugge, die ironisch genoeg nodig is om de bestaande achterhaven beter te kunnen benutten. Een betere samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge kan ook helpen om de doelstellingen in het regeerakkoord te realiseren. Bijvoorbeeld een betere connectiviteit via het spoor en binnenvaart helpt bijdragen tot een betere mobiliteit en draagt zorg voor milieu en klimaat. We hopen wel dat in deze besprekingen de private sector gehoord zal worden.”

Vanfraechem: "Privé werkt al samen"

Zijn Antwerpse collega, Stefan Vanfraechem, directeur van Alfaport-Voka, merkt op dat het in de eerste plaats gaat om een fusie tussen de twee havenbesturen. "De private sector maakt al gebruik van de beide havenplatformen. Verschillende bedrijven zijn in de beide havens actief. Op het terrein is er dus al veel samenwerking. Het initiatief voor verdere fusiebesprekingen ligt bij de beide havenbedrijven. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de feitelijkheden van de markt: het is een illusie te denken dat je bepaalde volumes nu van de ene haven naar de andere kunt verplaatsen als de markt dat niet wil. Een fusie kan wel voordelen hebben, zoals North Sea Port aantoont: een backoffice delen, leidt tot meer efficiëntie, en als gefuseerde speler is het soms eenvoudiger om financiering te krijgen." 

Ook Jef Hermans van Portmade, dat als douanedienstverlener actief is in beide havens, ziet voordelen, al blijven de gevolgen beperkt: "Als dienstverlener zullen we er geen onmiddellijke gevolgen van ondervinden. Maar van een mogelijke synergie kunnen beide havens alleen maar beter worden."

Vandermeiren: "Verregaande samenwerking"

Op LinkedIn laat Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, optekenen: "Trots om aan te kondigen dat Port of Antwerp en Port of Zeebrugge een akkoord hebben om onderhandelingen op te starten voor een mogelijke fusie tussen onze beide havens. Nog meer dan vandaag al het geval is, kunnen we dé toegangspoort tot Europa worden. Deze verregaande samenwerking opent mogelijkheden om nog sneller in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Stuk voor stuk thema's waar Port of Antwerp hard op inzet en een voortrekkersrol in wil blijven spelen. Ook op het gebied van werkgelegenheid gaan we voor regionale verankering en willen we een duurzame partner zijn."

Meer over de nieuwe fusiegesprekken leest u in de bijdrage Havens van Antwerpen en Zeebrugge starten fusiegesprekken en in het Flowsopiniestuk van vandaag. 

Michiel Leen