Forward Belgium: "Positieve reacties op nieuwe naam"

De metamorfose van expediteursvereniging VEA tot Forward Belgium wordt positief onthaald, weten directeur Olivier Schoenmaeckers en voorzitter Johan Proost. De nieuwe naam is méér dan louter cosmetica. Ook achter de schermen zijn de ambities groot.

De naam van een vereniging met een Antwerpse geschiedenis van meer dan 120 jaar verander je niet zomaar, beseffen Schoenmaeckers en Proost. Maar de verschillende lokale expediteursverenigingen onder één Belgische koepel bundelen, moet de slagkracht en de expertise nog versterken, ook op domeinen zoals de logistiek. "We merkten dat de werking met lokale afdelingen in bijvoorbeeld Gent en Zeebrugge steeds minder evident werd", zegt Schoenmaeckers. "De administratieve rompslomp was niet te onderschatten. De Belgische en Vlaamse koepelorganisatie, de Brusselse, Gentse en Zeebrugse verenigingen, de luchtvrachtexpediteurs vallen nu allemaal onder Forward Belgium." 

Blik verbreden

Volgens Proost was de stabiliteit in de raad van bestuur een belangrijke factor om die hervorming door te voeren. "Drie termijnen lang was de raad van bestuur quasi dezelfde. In de afgelopen zes jaar is de VEA verder uitgebouwd. De organisatie staat er, maar enkel in Antwerpen. Terwijl ook bedrijven van buiten Antwerpen vaak lid wilden worden. Anderhalf jaar geleden is het idee van uitbreiding ter sprake gekomen. In de commissies voelde je dat de leden méér wilden doen. Inhoudelijk bijvoorbeeld: de blik verbreden en ook naar de logistiek gaan kijken." 

Schoenmaeckers: "We wilden VEA, als sterke organisatie, openstellen voor bedrijven uit heel België. Antwerpen blijft belangrijk, maar sommige dossiers zijn nationaal of internationaal."

Dan moet je uiteraard op zoek naar een naam. De 'A' in de naam was moeilijk te verkopen in de rest van het land. "De nieuwe naam 'Forward Belgium' klinkt toekomstgericht en internationaal", zegt Proost. Nu moeten de hervormers de boer op om de hervorming op het terrein een concrete invulling te geven. "De voorbereidende gesprekken lopen al even", zegt Proost. 

Positieve reacties

De eerste reacties uit het veld zijn positief, klinkt het. "Het is een speciaal gevoel, de laatste voorzitter te zijn van VEA en de eerste van Forward Belgium", zegt Proost. "Maar we moeten vooral verderwerken. Grote expediteurs en werkgeversorganisaties als Voka hebben ons al gefeliciteerd." 

"Vergeet niet dat hier serieuze gesprekken aan vooraf zijn gegaan", vult Schoenmaeckers aan. "Dit is niet van vandaag op morgen beslist. Veel 'masseren' kwam er niet aan te pas. Nu was de opportuniteit er en zijn we gesprongen."

Forward Jongeren? 

Hoe het nu verder moet met benamingen als VEA Jongeren, ViEstA of VEA-cup is nog een open vraag. Op de netwerkdrink van de jongerenafdeling prijken alleszins nog de VEA-banners. "Namen, vormgevingen, logo's, daar zijn we nog volop mee bezig", beaamt Proost. "Maar de organisatie, die staat er. De zwaarste horde is genomen."

Michiel Leen