Forse stijging transportprijzen in Europa

De transportprijzen zijn in Europa in het tweede kwartaal van 2015 met 10,4% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. Daarmee zijn ze hoger dan ooit, blijkt uit de Transport Market Monitor van Transporeon en Capgemini Consulting.

Volgens managing director Peter Förster van Transporeon is de stijging te verklaren door een toenemend capaciteitstekort. “De trend naar lage capaciteit, die in het eerste kwartaal al zichtbaar werd, zet zich in het tweede kwartaal voort. Onze verladerklanten bevestigen deze ontwikkeling. Zij ondervinden meer moeilijkheden in het zoeken naar logistieke dienstverleners voor hun transportopdrachten.”

De index van de transportprijzen is het tweede kwartaal naar een recordhoogte gestegen tot 104.9. Dat is de hoogste index sinds het begin van de metingen in 2008, blijkt uit de 24e editie van Transport Market Monitor (TMM). De index van 104.9 is een stijging van ruim 10% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Tegenover het indexniveau van het tweede kwartaal van vorig is de prijsindex 4.9% hoger.

Lage dieselprijzen

Volgens Erik van Dort, supply chain director bij Capgemini, is dit resultaat opmerkelijk, zeker als de zeer lage dieselprijzen in beschouwing genomen worden. “In het tweede kwartaal van 2015 steeg de dieselindex met 5.3% naar een index van 90.7. Dat is 10.6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De cijfers van 2015 weerspiegelen duidelijk het economisch herstel in Europa”, stelt hij.

Capaciteit

Uit de TMM blijkt, zoals hierboven aangehaald, dat een tekort aan capaciteit ontstaat. De capaciteitsindex zakte naar 67.8 (-34.8%), het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2011 (index 66.6) en het tweede laagste sinds het begin van de metingen in 2008.

De index van de TMM is gebaseerd op de cijfers van het Transporeon-platform. Dat is een elektronisch systeem dat verladers en vervoerders verbindt voor diensten als elektronische tendering, transportplanning en mobiel opdrachtenbeheer. De cijfers worden anoniem uit het platform gehaald, gebundeld en geanalyseerd door Capgemini Consulting.