Financiële pil brexit plots zwaarder door nieuwe Britse douanetarieven

Op de site gov.uk verschenen de Britse douanetarieven die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn. Die wijken af van de in oktober 2019 aangekondigde tarieven. ”Sommige bedrijven zullen de berekeningen opnieuw moeten doen”, zegt Abram Op de Beeck.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de Britten het douanetarief van de Europese Unie zouden kopiëren en dus dezelfde invoerrechten zouden heffen. “Maar in de aanloop naar de brexitdeadline in oktober publiceerde het Verenigd Koninkrijk (VK) een tarief waarin 85 tot 90% van de goederen van invoerrechten werden vrijgesteld”, legt Abram Op de Beeck, covoorzitter Nationaal Forum, uit. “Vorige week verscheen op de website gov.uk de tarieven die vanaf 1 januari 2021 gelden. Plots zie je invoerrechten verschijnen op producten die voordien waren vrijgesteld.”

Tarieven herberekenen

De financiële pil van een brexit zonder vrijhandelsakkoord wordt op die manier veel zwaarder. “In de voorbereidende seminaries van vorig jaar kregen bedrijven de opdracht om de financiële impact te berekenen”, zegt Op de Beeck. “Heel wat exporteurs hebben die berekend op basis van de invoerrechten, die de Britten op dat moment publiceerden. Nu komt er een nieuw tarief voor bepaalde producten. Waar in het oorspronkelijke bestand op bepaalde producten 0% invoerrechten gelden, evolueert dit naar 6%.”

Druk op onderhandelingen

Wat de exacte beweegredenen voor de nieuwe tarieven zijn, is moeilijk te zeggen, vindt Op de Beeck. “Europese bedrijven die nu vrije toegang hebben tot de markt van het VK, moeten plots rekening houden met invoerrechten, wanneer er geen vrijhandelsakkoord is. Ik vermoed dat dit een manier is om de Europese onderhandelaars onder druk te zetten om een vrijhandelsakkoord af te sluiten, maar dat is een persoonlijke interpretatie. Feit is dat heel wat bedrijven naar die nieuwe gepubliceerde tarieven moeten kijken en de impact ervan opnieuw berekenen. Dat kost veel tijd, geld en energie.” 

De brexitwerkgroep van het Nationaal Forum heeft inmiddels haar activiteiten hervat. “Terwijl brexit vorig jaar het nieuws beheerste, is dat nu door corona helemaal verdwenen. De voorbereiding is er niet minder relevant op geworden."

Febetra: overgangsperiode verlengen

Zeven Europese sectororganisaties, waaronder Febetra, vragen intussen om de overgangsperiode voor de brexit te verlengen. Een no-deal eind 2020 zou een negatief effect hebben op het vervoer en de logistiek. “Onze bedrijven lijden nu al onder de gevolgen van de coronacrisis, en die zal gevolgd worden door een economische crisis”, zo luidt het in een gezamenlijke verklaring. De zeven sectororganisaties roepen op om vóór 1 juni en het begin van de beslissende vierde onderhandelingsperiode tussen het VK en de Europese Unie de overgangsperiode te verlengen. “De verlenging, met een of twee jaar, zal nodig zijn om duidelijk de regels vast te stellen, die op uniforme wijze tussen de twee partijen moeten worden toegepast”, zo luidt het nog. 

Melanie De Vrieze