Europa waarschuwt voor valse aanmaningsbrieven

De Europese Commissie heeft de expediteurskoepel CLECAT gewaarschuwd voor een nieuwe vorm van oplichting. Zwendelaars verzenden valse brieven waarin ze vragen een uitstaande belastingschuld te betalen.

In die brieven melden de oplichters een vordering door de 'Belastingdienst van de Europese Commissie' in te dienen. Ze eisen een onmiddellijke betaling van de belastingschuld en dreigen met gerechtelijke stappen. Die brieven dragen het logo van de Commissie en zijn schijnbaar ondertekend door een ambtenaar van de dienst ‘Belastingen en douane’.

“De Europese Commissie en haar diensten sturen nooit individuele brieven met verzoeken om betaling van belastingen", klinkt het in de waarschuwing. "De belastingheffing, de vaststelling van de belastingtarieven en van de belastinggrondslag, alsook de inning van de belastingschuld, is een exclusieve bevoegdheid van de EU-lidstaten. Als bedrijven al een dergelijke brief hebben ontvangen, moeten ze alle contacten met de fraudeurs onmiddellijk beëindigen en contact opnemen met hun lokale belastingdienst”.

De Commissie zegt verder te onderzoeken welke maatregelen met de handhavingsautoriteiten van de lidstaten kunnen worden genomen om deze zwendel te stoppen en de oplichters te vervolgen. Ook vraagt ze aan bedrijven en personen die dergelijke brieven hebben ontvangen door te sturen naar: EC-SECURITY-VOLS-DELITS@ec.europa.eu

Philippe Van Dooren