ECSA bezorgd over groeiende golf protectionisme

Steeds meer landen gooien opnieuw handelsbarrières op. “Voor de scheepvaart als drager van internationale handel is dit een onrustwekkende trend”, zegt ECSA. Een sterke Europese maritieme agenda ziet het als een deel van het antwoord.

De Europese redersvereniging baseert zich op een nieuwe studie van de Europese Commissie waaruit blijkt dat protectionisme ook bij een aantal van de belangrijkste handelspartners van de Europese Unie een steeds vaker voorkomend fenomeen is.

Volgens die studie zijn in de 31 gemonitorde landen tussen medio 2014 en eind vorig jaar 200 nieuwe protectionistische maatregelen aangenomen, terwijl vrijwel geen enkele bestaande barrière werd neergehaald. Dat brengt het totale aantal handelsbeperkende ingrepen die de betrokken landen sinds het begin van de crisis hebben ingevoerd, tot “ruim meer dan duizend, stipt EU-Handelscommissaris Cecilia Malmström (foto) aan.

China, Rusland, Indonesië en India toonden zich het vaakst van hun protectionistische kant, maar niet alleen opkomende economieën maken zich schuldig aan handelsbeperkingen, toont het rapport.

Sterke maritieme agenda

“Alle hinderpalen voor internationale handel hebben een rechtstreekse negatieve impact op onze sector”, onderstreept Patrick Verhoeven, secretaris-generaal van ECSA.

Als tegengif ziet hij de ontwikkeling van een “sterke Europese internationale maritieme agenda, als onderdeel van de voor 2017 geplande package voor maritiem vervoer”. Daarin zouden ook vrijhandelsakkoorden en een gestructureerde, bilaterale dialoog over maritieme dossiers met sleutellanden moeten zitten.

ECSA spreekt ook de hoop uit dat lopende onderhandelingen over vrijhandel zo snel mogelijk een concrete uitwerking zullen krijgen. De organisatie verwijst naar akkoorden met de Verenigde Staten (TTIP), Canada (CETA) en Japan en de ruimere besprekingen over het Trade in Services Agreement (TiSA) waarover binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) wordt onderhandeld.

“Vrijhandel is niet iets wat als definitief verworven beschouwd mag worden”, waarschuwt ECSA nog.