Economische missie prijst Vlaamse maritieme troeven aan in Indonesië

Tijdens de Belgische economische missie in Indonesië onder leiding van prinses Astrid, heeft Vlaams minister voor Economie Philippe Muyters de Vlaamse haven- en waterbouwkundige expertise en de rol als internationale hub onder de aandacht gebracht.

Maandag werd een delegatie ontvangen op het Indonesische ministerie van Transport. Vandaag woensdag vond een Belgisch-Indonesiche Maritieme Top plaats. Op beide gelegenheden lichtte Muyters de expertise toe die Vlaanderen onder meer te bieden heeft op maritiem vlak en op het vlak van waterbouwkunde. Hij verwees daarbij naar de lange voorgeschiedenis met de rol die de haven van Brugge speelde in de middeleeuwen en die later door Antwerpen werd overgenomen. Die jarenlange expertise is nog toegenomen onder invloed van de meest moderne technologieën en innovaties, aldus de minister.

Daardoor is onze regio ook uitgegroeid tot een internationale hub in het hart van Europa en een toegangspoort tot een markt van 500 miljoen verbruikers. Getuige daarvan de meer dan duizend Europese distributiecentra die zich in de regio gevestigd hebben.

Indonesische ambities

Muyters verwees naar de ambities van de Indonesische overheid om het land te ontwikkelen als een maritieme en zeevarende natie met een meer exportgerichte economie. Het land voorziet daarvoor belangrijke investeringen in logistiek en infrastructuur, voornamelijk in de maritieme sector. Naast nieuwe wegen, spoorwegen en (lucht)havens, gaat het om de ontwikkeling van ferrydiensten, optimalisering van de vaarwegen, maritieme veiligheid, moderne scheepvaartdiensten en maritieme transportmanagementsystemen. Zo zou er sprake zijn van 24 nieuwe havens en 3.000 kilometer spoor.

Aangezien België op dit vlak een jarenlange expertise heeft opgebouwd, bood Muyters aan om die te delen met de Indonesische zakenpartners. Hij verwees daarbij ook naar de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent die elk met hun specifieke troeven en eigenschappen de natuurlijke toegangspoort tot Europa vormen. Voor Antwerpen zijn dat onder meer het grootste chemische cluster van Europa en de rol als belangrijkste koffiehaven ter wereld, voor Zeebrugge de rol als grootste overslaghaven voor nieuwe wagens en voor Gent een belangrijke positie als fruitsappenhaven en als centrum voor biobrandstoffen en voor de automotive en papierindustrie.

Met bedrijven als DEME en Jan De Nul beschikt ons land tevens over wereldspelers op het vlak van waterbouwkunde, zo gaf de minister nog mee.

APEC

Dat die expertise reeds door de Indonesche overheid erkend wordt, blijkt volgens Muyters duidelijk uit het feit dat tot nu toe reeds zo’n 340 Indonesiërs een training gevolgd hebben aan het APEC Port Training Center in Antwerpen. In oktober vorig jaar nog was een delegatie van 21 mensen van het Transportministerie in Antwerpen voor een op maat gemaakt training seminar over ‘Inland waterways & Ferry services’.

Om het delen van die knowhow duidelijk in de verf te zetten, werd tijdens de Maritime Summit een memorandum of understanding ondertekend tussen de IPC Corporate University en het Antwerpse Havenbedrijf.