Ecocombiproject Wallonië nu officieel van start

Waals minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid Maxime Prévot heeft de modaliteiten vastgelegd voor het project met ecocombi’s in dat gewest. Sinds 1 november mogen de vervoerders kandideren. Vanaf 1 januari mag het project starten.

Het proefproject komt er niet alleen op vraag van de transport- en logistieksector in Wallonië, maar ook omdat het past in het beleid van de Waalse regering om het goederenvervoer te verduurzamen en om te innoveren, zegt Prévot (cdH). “Deze lange en zware voertuigen (LZV’s) hebben voordelen op gebied van economie, ecologie, verkeersveiligheid en behoud van de wegeninfrastructuur”, zegt de minister, die uitdrukkelijk verwijst naar de positieve resultaten die in sommige buurlanden zijn gehaald.

Ook benadrukt hij dat deze proefprojecten passen in een beleid van complementariteit en wederzijdse versterking van de transportmodi en niet van onderlinge concurrentie.

Maximum acht jaar

Tijdens de vorige legislatuur werden de ecocombi’s tegengehouden door coalitiepartner Ecolo, maar nu liggen de kaarten anders. Prévot kwam in februari van dit jaar met een decreet dat proeven met ecocombi’s toelaat. Dat is inmiddels door de Waalse regering en het Waalse Parlement goedgekeurd. Enkel de uitvoeringsmodaliteiten ontbraken nog. In overleg met de sector zijn deze nu uitgewerkt.

Op een speciale site kunnen de vervoerders nu hun dossier(s) indienen. Na validering kunnen ze hun voertuig(en) vanaf 1 januari 2017 effectief inzetten. Na een evaluatieperiode van maximaal acht jaar zal de Waalse regering beslissen of de LZV’s definitief worden toegelaten op het Waalse wegennet.

Opvolgingscomité

Er wordt ook een comité in het leven geroepen om het proefproject op te volgen. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Waalse overheid, het Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR), het Centre de Recherches Routières (CRR), de vervoerdersfederaties Febetra en UPTR, de ondernemersorganisatie Union Wallonne des Entreprises (UWE) en de kenniscentrum Logistics in Wallonia.

Desgevallend kunnen andere organisaties aan het comité toegevoegd worden.

Voorwaarden

Om aan het proefproject te kunnen deelnemen moeten de kandidaten aan een aantal voorwaarden beantwoorden. Naast beperkingen inzake lengte (25,25 m) en gewicht (maximaal 60 ton) hebben die betrekking tot de remsystemen, de markeringen, de maneuvreerbaarheid en de draaicirkel (tussen 6,5 en 14,5 meter), de motor (minimaal Euro 5 en minstens 5 kW per ton) en de opleiding van de chauffeur.

Op dat laatste punt is er nog een probleem: de opleiding moet erkend worden door de Waalse regering, maar voorlopig bestaat die niet.

Er zijn ook enkele beperkingen voor wat de ladingen betreft: het is verboden om ADR-goederen, vloeistoffen in tanks (buiten water en melk) en dieren te vervoeren. Wanneer intermodale laadeenheden worden vervoerd, mogen ze enkel van en naar Waalse terminals gebracht worden.

Trajecten

Volgens Prévot moeten de trajecten "aanvaardbaar zijn op gebied van verkeersveiligheid" en mag er geen rechtstreekse concurrentie zijn met de binnenvaart en het spoorvervoer.

In principe mogen alle wegen gebruikt worden van het zogeheten Réseau à Grand Gabarit (foto), op voorwaarde dat op de plekken waar ook fietsers mogen rijden, er een gescheiden fietspad is. Er komt binnenkort een aangepaste cartografie op de site van de Waalse overheid.

Voor wat de verbindingswegen betreft, moet het traject van en naar de laad- of losplaats zo kort mogelijk zijn.

Vermeldenswaard is dat de modaliteit voorzien dat het start- of het eindpunt zich in Wallonië moeten bevinden. “Indien een deel van het traject zich buiten het territorium bevindt, moet de begunstigde zelf een toelating bekomen”, stelt het document. Gesprekken zijn momenteel aan de gang met Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland om op termijn grensoverschrijdende trajecten te bepalen.

Philippe Van Dooren